Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

Ga nu aan de slag met CO2-reductie

Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

Ga nu aan de slag met CO2-reductie

Nieuws

Bekijk ons filmpje over de maatregellijst

Je bent duurzaamheidsmanager. Hoe weet je nu of je een ambitieuze reductiedoelstelling hebt en hoe goed je het doet in je sector? Je wilt immers goed blijven scoren op de CO2-Prestatieladder. Geen nood, de maatregellijst helpt je hierbij! Bekijk hier hoe de Maatregellijst werkt en wat jij er aan hebt.

SKAO publiceert Ambities en Prioriteiten 2016-2018

SKAO publiceert ‘Ambities en Prioriteiten 2016-2018
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft haar ‘Ambities en Prioriteiten 2016-2018’  gepubliceerd. Het streven is om de omschreven ambities en prioriteiten gezamenlijk met de markt op te pakken.

Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening

De Energieagenda die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt het kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt. 

Groene stroom volgens de CO2-Prestatieladder

Het gebruik van groene stroom is een relatief eenvoudige manier om de CO2-uitstoot van een bedrijf te reduceren. Veel bedrijven kiezen voor deze maatregel. De CO2-Prestatieladder stelt strenge eisen aan wat er met groene stroom wordt bedoeld, zie Handboek 3.0 pagina 33. In onderstaande vragen geven we een korte uitleg over wat groene stroom volgens de ladder inhoudt en leggen we de belangrijkste begrippen uit.

Update Maatregellijst

De Maatregellijst is sinds 1 januari 2016 een verplicht onderdeel van de CO2-Prestatieladder. SKAO heeft op haar website een aparte pagina aangemaakt, voor alle informatie over de Maatregellijst. In dit nieuwsbericht de aankondiging van Maatregellijst 2017 en meer informatie over de Maatregellijst pagina.

Cement gemaakt van restproduct staalfabrieken moet leiden tot enorme CO2-reductie

Bij de productie van staal ontstaat jaarlijkse wereldwijd ruim honderd miljoen ton staalslak. Deze gigantische berg restproduct blijft grotendeels ongebruikt. TU/e-hoogleraar bouwmaterialen Jos Brouwers gaat in samenwerking met industriële partners onderzoeken of hij er cement van kan maken. Als dat lukt, kan dat jaarlijks meer CO2-emissies besparen dan al het verkeer in Nederland uitstoot.