Hét duurzaamheids­instrument van Nederland

Ga nu aan de slag met CO2-reductie

Hét duurzaamheids­instrument van Nederland

Ga nu aan de slag met CO2-reductie

Nieuws

Schone energie verdringt kolen, gas en olie veel eerder

De omslag naar duurzame energie zou wel eens heel veel sneller kunnen gaan dan gedacht. Al binnen drie jaar kan het wereldwijd het gebruik van fossiele brandstoffen gaan afnemen.

CO2-Prestatieladder onderdeel van handreiking Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben door ondertekening van het Manifest MVI 2016 - 2020 nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord inkopen. Met dit Manifest willen partijen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal in hun organisaties te bevorderen.

Certificering op verantwoord geproduceerd beton

Een nieuw certificatiesysteem voor verantwoord geproduceerd beton, het Beton Bewust|CSC certificatiesysteem, is vanaf 1 februari a.s. voor de Nederlandse markt beschikbaar. De sector wordt hierdoor zichtbaar duurzamer en de transparantie wordt verbeterd.

NASA: 2016 warmste jaar ooit gemeten, derde recordjaar op rij

Het staat nu vast: 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. Sinds het begin van de wereldwijde metingen was de gemiddelde temperatuur op aarde nog nooit zo hoog. Dat hebben de ruimtevaartorganisatie NASA en het Amerikaanse agentschap NOAA woensdag meegedeeld.

SKAO is op zoek naar mooie verhalen

Bent u bekend met een techniek, werkmethode, of activiteit die significant heeft bijgedragen aan CO2-reductie binnen uw bedrijfsvoering en/of de keten? Kortom; is er door innovatie op een slimme manier energie bespaard? Wij horen dat graag via [email protected]

Green Deal voor duurzame wegen, spoor en waterwegen

Dinsdag 17 januari heeft Patrick Buck, voorzitter Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- ,grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. De ondertekening vond plaats tijdens de Infratech, de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland.