Over SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Hier vindt u de Ambities en Prioriteiten van SKAO.

SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2-Prestatieladder aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Wij verbinden partijen, delen kennis en zijn het hart van een groot netwerk.

Het secretariaat organiseert alle bijeenkomsten en vergaderingen van de verschillende onderdelen van de stichting zoals het bestuur, het CCvD, werkgroepen en de Technische Commissie. Het draagt zorg voor de communicatie(middelen), de website en lezingen en presentaties. Het faciliteert onderzoek naar de verbetering en doorontwikkeling van de CO2-Prestatieladder.

SKAO is lid van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS).

Medewerkers


Maud Vastbinder Projectmanager CO2-Prestatieladder Europa
 


George Thurley Beleidsmedewerker CO2-Prestatieladder Europa
 


Elisabeth van Loon-Muller Medewerker CO2-Prestatieladder Europa
 


Thijs Wentink Medewerker CO2-Prestatieladder Europa
 


Gijs Termeer Programmadirecteur
 


Pascal Budding Manager
 


Tijmen de Groot Beleid en ontwikkeling
 


Christiaan van der Spijk Beheer en ontwikkeling
 


Ghislaine Duvalois Programmamanager CO2-Prestatieladder
 


Brian Heikamp Marketing en relaties
 


Joleen Zuidema Communicatie
 


Demi van Laaren Office manager
 

Bestuur

Het Bestuur ziet toe op de onafhankelijkheid, de kwalitatieve ontwikkeling, de exploitatie, de organisatie en de promotie van de ladder. Het Bestuur is breed samengesteld uit opdrachtgevers, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties.

Toon personen

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is operationeel beheerder van de Ladder. Het CCvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen.

In het Centraal College van Deskundigen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het secretariaat is in handen van SKAO.

Toon personen

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) bestaat uit lead-auditoren van alle bevoegd verklaarde en geaccrediteerde certificerende instellingen en adviseert het CCvD over de interpretatie van de CO2-Prestatieladder en de werkwijze bij certificering. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bespreken van harmonisatieonderwerpen, dia na vaststelling door het CCvD, gepubliceerd worden als harmonisatiebesluiten (zie de procedure harmonisatiebesluiten).

Adviesraad Aanbesteden

De Adviesraad Aanbesteden bestaat uit vertegenwoordigers van de grote opdrachtgevers die aanbesteden met de CO2-Prestatieladder en adviseert SKAO over aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. De Adviesraad Aanbesteden adviseert onder andere over de doorontwikkeling van de Handreiking Aanbesteden.

Toon personen