arrow_back

Covalent professionaliseert met de CO2-Prestatieladder

Adviesbureau en softwareproducent Covalent helpt organisaties bij het realiseren, beheren en onderhouden van infrastructuur en vastgoed. Vorig jaar behaalde het bedrijf uit Amersfoort een trede 3 certificering op de CO2-Prestatieladder. Afgelopen week sleepte Covalent het certificaat voor trede 5 in de wacht. “Het had in korte tijd veel impact, dat is de kracht van de CO2-Prestatieladder,”aldus CO2-functionaris van Covalent Siert Saes.

Groeiende aandacht voor duurzaamheid

Covalent heeft met de ladder ingezet op bevordering van kennis van medewerkers, het reduceren van CO2-emissie in de eigen organisatie en in samenwerking met ketenpartners. Het bedrijf is bij nagenoeg alle grote infrastructurele projecten in Nederland betrokken. Saes: “Op termijn willen wij eigen projecten aannemen. Dat vroeg om verdere professionalisering van ons energiebeleid. Bovendien zien wij in groeiende mate aandacht voor duurzaamheid bij opdrachtgevers. Opdrachtgevers stellen steeds strengere eisen.” Deze factoren zijn voor Covalent aanleiding geweest om zich in juli vorig jaar te certificeren voor de CO2-prestatieladder. Saes: ”We hebben onder meer ingezet op de bewustwording van medewerkers. Dat werkt. Collega’s komen zelf met ideeën om uitstoot te kunnen besparen, zoals het reizen naar projectlocaties met het OV in combinatie met de OV-fiets in plaats van met de auto.’

Maatregelen

Covalent heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 10% CO2-reductie te verwezenlijken. Inmiddels is ruim 6% reductie gerealiseerd. Dat is voornamelijk te danken aan relatief eenvoudige maatregelen, zoals vervanging van kantoorverlichting, vervanging of verwijdering van onvoordelige apparatuur en de monitoring van brandstofverbruik. Saes: “Vooral op het vlak van brandstofverbruik willen we verbeteren, onder meer door onze medewerkers met een wedstrijd te stimuleren hun brandstof verbruik te beperken.

 

CO2-reductie binnen projecten

Covalent is een relatief klein ingenieursbureau, de impact op de totale Nederlandse uitstoot is dan ook gering.Saes: “Energiebesparing is niet zo zeer in de eigen organisatie te behalen, maar juist in het advies dat wij leveren. Wij zetten daarom sterk in op samenwerking met ketenpartners.” De derde doelstelling van Covalent luidt: ‘Aantoonbaar Aandacht in ons Advieswerk’. In minimaal 10% van de adviesopdrachten wil de organisatie aandacht besteden aan CO2-reductie.

 

Een voorbeeld van ketensamenwerking is de participatie in de COB-werkgroep Energiereductie Tunnels. Samen met andere experts uit het domein onderzoekt Covalent hoe tunnels significant energiezuiniger kunnen worden uitgevoerd. Denk aan maatregelen op het vlak van verlichting, ventilatie en de afstemming tussen energiesystemen. Saes: “Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De voorzieningen in een tunnel functioneren op een bepaald niveau, gebaseerd op afspraken over veiligheid en beschikbaarheid. Het gebruik van ledverlichting is bijvoorbeeld een stap in de richting. Maar het reduceren van het verlichtingsniveau of dit afhankelijk maken van het verkeersaanbod raakt de discussie over veiligheid en beschikbaarheid. Toch concludeerde de projectgroep recent dat het energieverbruik in tunnels gehalveerd kan worden.”

 

Voor meer informatie over Covalent en de maatregelen voor de CO2 prestatieladder klik hier.

Prev:
Next: