play_arrow

Video CO2 Prestatieladder voor Overheden

Wat kan de CO2-Prestatieladder voor uw overheidsorganisatie betekenen?

HÉT DUURZAAMHEIDSINSTRUMENT VAN NEDERLAND

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder helpt overheden bij het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen en het vormgeven van de energietransitie. Dit wordt mogelijk door de implementatie van een CO2-managementsysteem, het nemen van praktische maatregelen voor CO2-reductie, en door te werken aan duurzame innovaties en kennisdeling in alle sectoren waarin de overheid actief is.

Andere overheden gingen u voor…

De volgende overheidsorganisaties hebben zich laten certificeren op de CO2-Prestatieladder.

Kaart
Lijst
Bezig
Gecertificeerd

Landelijke overheid

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
Ministerie van Defensie (Def)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Financiën (Fin)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Provincie

Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland

Gemeentes

Gemeente Alkmaar
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Altena
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amstelveen
Gemeente Bergen
Gemeente Berkelland
Gemeente Breda
Gemeente Castricum
Gemeente De Bilt
Gemeente Delft
Gemeente Den Helder
Gemeente Doetinchem
Gemeente Ermelo
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Harderwijk
Gemeente Heiloo
Gemeente Hilversum
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Nijmegen
Gemeente Oldambt
Gemeente Rotterdam
Gemeente Soest
Gemeente Uitgeest
Gemeente Veenendaal
Gemeente Woerden
Gemeente Zaanstad

Waterschappen

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK)
Waternet
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Waterschap Limburg
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Rivierenland
Waterschap Vallei en Veluwe
Wsterschapsbedrijf Limburg

Overige

Politie
RVO
SVB
Veiligheidsregio Flevoland
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Vervoerregio Amsterdam
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
Ministerie van Defensie (Def)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Financiën (Fin)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland
Gemeente Alkmaar
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Altena
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amstelveen
Gemeente Bergen
Gemeente Berkelland
Gemeente Breda
Gemeente Castricum
Gemeente De Bilt
Gemeente Delft
Gemeente Den Helder
Gemeente Doetinchem
Gemeente Ermelo
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Harderwijk
Gemeente Heiloo
Gemeente Hilversum
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Nijmegen
Gemeente Oldambt
Gemeente Rotterdam
Gemeente Soest
Gemeente Uitgeest
Gemeente Veenendaal
Gemeente Woerden
Gemeente Zaanstad
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK)
Waternet
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap De Dommel
Waterschap Limburg
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Rivierenland
Waterschap Vallei en Veluwe
Wsterschapsbedrijf Limburg
Politie
RVO
SVB
Veiligheidsregio Flevoland
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Vervoerregio Amsterdam

Nog meer overheden, zoals alle ministeries en alle waterschappen zijn bezig met hun certificering. 

WAT KAN UW OVERHEIDSORGANISATIE MET DE CO2-PRESTATIELADDER?

1. Verduurzamen van de overheidsorganisatie: Certificeren op de CO2-Prestatieladder

Een certificaat op de CO2-Prestatieladder betekent dat u structureel en ambitieus de CO2-uitstoot van uw overheidsorganisatie vermindert. De CO2-reductie vindt niet alleen plaats in de bedrijfsvoering, maar ook op projecten en in de keten. Daarnaast geeft u met een certificaat op de Ladder invulling aan uw voorbeeldrol als overheid in de transitie naar een klimaatneutraal Nederland.

2. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): Inkopen en aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

De Nederlandse overheid koopt per jaar voor ruim 73 miljard euro in. Met deze ‘power of procurement’ heeft de overheid een belangrijke invloed op het klimaat en de maatschappij. Om invulling te geven aan MVI, maken overheden steeds vaker gebruik van de CO2-Prestatieladder.

Download de brochure 'CO2-Prestatieladder voor overheden' voor meer informatie.