Harmonisatiebesluiten

Harmonisatiebesluiten zijn een nadere interpretatie van bepaalde eisen in Handboek 3.1. Deze zijn eveneens normatief. In het document Procedure Harmonisatiebesluiten wordt besproken hoe de harmonisatieonderwerpen worden geagendeerd en hoe harmonisatiesluiten worden genomen. Indien een organisatie het niet eens is met de interpretatie van een eis door de LadderCI, kan het bedrijf zijn LadderCI vragen om het onderwerp van het interpretatieverschil ter harmonisatie voor de volgende Technische Commissie te agenderen.

Hieronder vindt u de harmonisatiebesluiten voor Handboek 3.1.

 • 1. Harmonisatiebesluit business travel scope 3

  Van toepassing op: Eis 3.B.1 (p. 62) en Eis 3.C.1 (p. 74)

  save_alt
 • 2. Harmonisatiebesluit ISO 50001

  Van toepassing op: Begrippenlijst (p. 15), Eis 2.A.3 (p. 49) en Eis 3.B.2 (p. 68)

  save_alt
 • 3. Harmonisatiebesluit jaartal emissiefactoren en herberekening

  Van toepassing op: §5.2.1 (p. 33) en §5.2.3 (p. 37)

  save_alt
 • 4. Harmonisatiebesluit hernieuwbare brandstoffen luchtvaart (herzien)

  Van toepassing op: §5.2.1 (p. 33) en Eis 3.B.1 (p. 65/66/67)

  save_alt
 • 5. Harmonisatiebesluit sonderingsbedrijven

  Van toepassing op: §4.1 (p. 27)

  save_alt
 • 6. Harmonisatiebesluit geldigheid certificaat bij doorgroei

  Van toepassing op: §7.1.2 (p. 95/96)

  save_alt
 • 7. Harmonisatiebesluit juiste scope biogas

  Van toepassing op §5.1 (Scope-indeling, p. 29 en 32)

  save_alt
 • 8. Harmonisatiebesluit emissiefactor voor groene stroom uit biomassa save_alt
 • 9. Harmonisatiebesluit tenaamstelling certificaat save_alt