Harmonisatiebesluiten

Nadere interpretatie van de eisen in Handboek 3.1 worden ter harmonisatie (zij het anoniem) in de Technische Commissievergaderingen besproken. In het document Procedure Harmonisatiebesluiten wordt besproken hoe de harmonisatieonderwerpen worden geagendeerd en hoe harmonisatiesluiten worden genomen. Indien een organisatie het niet eens is met de interpretatie van een eis door de LadderCI, kan het bedrijf zijn LadderCI vragen om het onderwerp van het interpretatieverschil ter harmonisatie voor de volgende Technische Commissie te agenderen.

Hieronder vindt u de harmonisatiebesluiten voor Handboek 3.1.

  • 1. Harmonisatiebesluit business travel scope 3 save_alt
  • 2. Harmonisatiebesluit ISO 50001 save_alt
  • 3. Harmonisatiebesluit jaartal emissiefactoren en herberekening save_alt
  • 4. Harmonisatiebesluit hernieuwbare brandstoffen luchtvaart save_alt
  • 5. Harmonisatiebesluit sonderingsbedrijven save_alt