Tarieven

De CO2-Prestatieladder is een initiatief uit de markt. De Ladder wordt dus niet gedragen door subsidie of overheidsinzet. Het principe van de Ladder is dat alle betrokken bedrijven en organisaties de Ladder gezamenlijk financieren en naar rato bijdragen in de kosten van de Ladder. Daaruit worden onder meer betaald: de site, de helpdesk, doorontwikkeling, begeleiding van initiatieven, beheer certificeringschema, de stichting, etc.

Let op: deze onderverdeling in bedrijfsgroottes geldt enkel voor de bepaling van de jaarlijkse contributie aan SKAO en houdt geen verband met de bedrijfsgroottes zoals deze in het Handboek CO2-Prestatieladder gehanteerd worden.

Jaarbijdrage gecertificeerde bedrijven:

 
Grootst* (jaaromzet €500 miljoen en meer)€ 6.300,-
Zeer groot (jaaromzet €200 - €500 miljoen)€ 1.980,-
Groot (jaaromzet €100 - €200 miljoen)€ 1.245,-
Middelgroot (jaaromzet €35 - €100miljoen)€ 845,-
Midden (jaaromzet €15 - €35 miljoen)€ 475,-
Midden-klein (jaaromzet €5 - €15 miljoen)€ 400,-
Klein (jaaromzet kleiner dan € 5 miljoen)€ 200,-
Eenmanszaak€ 68,-
* Een onderneming (inclusief zijn dochters/werkmaatschappijen) hoeft nooit meer dan een totaal van €6.300,- aan jaarbijdragen te betalen waarmee voorkomen wordt dat bedrijven die zich vooral op dochter-niveau/werkmaatschappij-niveau laten certificeren op te hoge kosten gejaagd worden.


Jaarbijdrage gecertificeerde overheden:

Overheid

Bijdrage gebaseerd op

Staffel

Jaarlijkse bijdrage*

MinisteriesVast bedragVast bedrag€ 6.300,-
WaterschappenBelastingopbrengst> € 250 miljoen€ 6.300,-


€ 200 - € 250 miljoen€ 4.200,-


€ 100 - € 200 miljoen€ 1.980,-


< € 100 miljoen€ 1.245,-
ProvinciesOmvang provinciefonds> € 250 miljoen€ 6.300,-


€ 200 - € 250 miljoen€ 4.200,-


€ 100 - € 200 miljoen€ 1.980,-


< € 100 miljoen€ 1.245,-
GemeentenAantal inwoners> 300.000 (G4)€ 6.300,-


100.000 tot 300.000€ 4.200,-


50.000 tot 100.000€ 1.980,-


25.000 tot 50.000€ 1.245,-


< 25.000€ 845,-Jaarbijdrage overige en semi-overheden:

Grootst (jaaromzet of jaarbegroting €500 miljoen en meer)

€ 6.300,-

Zeer groot (jaaromzet of jaarbegroting €200 - €500 miljoen)

€ 1.980,-

Groot (jaaromzet of jaarbegroting €100 - €200 miljoen)

€ 1.245,-

Middelgroot (jaaromzet of jaarbegroting €35 - €100 miljoen)

€ 845,-

Midden (jaaromzet of jaarbegroting €15 - €35 miljoen)

€ 475,-

Midden-klein (jaaromzet of jaarbegroting €5 - €15 miljoen)

€ 400,-

Klein (jaaromzet of jaarbegroting kleiner dan € 5 miljoen)

€ 200,-