arrow_back

Update lijst CO2-emissiefactoren.nl

Een aantal cijfers op CO2-emissiefactoren.nl zijn bijgewerkt.

Er zijn twee datasets onder de loep genomen:

-      Brandstoffen energieopwekking is bijgewerkt naar de brandstoffenlijst van 2016. Deze update is een vernieuwing van het bronbestand want vrijwel alle data zijn onveranderd gebleven. De emissiefactor voor aardgas is verhoogd, van 1,884 naar 1,887 kg co2/m3, per 1-1-2017.

-      Goederenvervoer heeft een update naar Stream 2016 gekregen. Deze data zijn dusdanig gewijzigd dat ze met terugwerkende kracht moeten gelden. Ook was er de noodzaak om enkele categorieën te wijzigen.

Green deal

De Green Deal is in maart 2014 afgesloten voor drie jaar. In maart 2017 zal de huidige Green Deal aflopen. Het draagvlak voor de lijst groeit onverminderd en dat blijkt vruchten af te werpen, de lijst CO2emissiefactoren is inmiddels een begrip geworden.

In toenemende mate maken CO2-instrumenten gebruik van de emissiefactoren, met als gevolg een versnelling van de dialoog met diverse partijen over emissiedata, of gebruik van Nederlandse groene stroom, alsook een versnelling van nieuwe initiatieven in de markt die nu laagdrempelig CO2-data meenemen in hun nieuwe business modellen.

 

Prev:
Next: