Nieuws

Nieuw harmonisatiebesluit over emissiefactor voor stroom uit biomassa

SKAO publiceert een nieuw harmonisatiebesluit over de emissiefactor voor elektriciteit uit biomassa. 

Onderzoek CE Delft: de CO2-Prestatieladder bewezen instrument voor CO2-reductie

De CO2-Prestatieladder is een effectief instrument om organisaties te helpen hun CO2-uitstoot te reduceren. Het duurzaamheidsinstrument helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en reductiemaatregelen te verankeren. De CO2-Prestatieladder biedt de meeste toegevoegde waarde voor bedrijven en overheden met weinig inzicht in hun CO2-uitstoot. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van The IKEA Foundation.

Nu ook ministeries van OCW, SZW en VWS gecertificeerd op CO2-Prestatieladder

Eind 2021 werd besloten door de (hoofd)directeuren bedrijfsvoering dat alle ministeries zich zouden gaan inspannen om een certificaat op de Ladder te behalen. Het moet de ministeries helpen om de rijksbrede doelstelling te behalen: een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De ministeries van IenW, EZK en LNV waren toen al gecertificeerd, niet veel later volgde ook minBZK. Nu mogen nog drie ministeries zich bij dat rijtje voegen: ministrie van OCW, SZW, en VWS. 7 down, 5 to go.

Provincie Groningen behaalt certificaat op CO2-Prestatieladder: ‘Een nieuwe basis om op voort te bouwen’

Voor veel organisaties is certificering op de CO2-Prestatieladder het startschot van een duurzaam avontuur. Voor provincie Groningen ligt dat nét even anders. De provincie was namelijk al jaren voortvarend aan het verduurzamen. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk: “De CO2-Prestatieladder gaf ons een nieuwe ‘normaal-grens’, een nieuwe basis om op voort te bouwen.”

Vernieuwd harmonisatiebesluit over hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart

SKAO publiceert een vernieuwd harmonisatiebesluit over hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart. Dit harmonisatiebesluit is relevant voor certificaathouders die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffen programma’s waarmee zij hun vliegemissies reduceren. Harmonisatiebesluiten zijn een nadere interpretatie van bepaalde eisen in Handboek 3.1. Deze zijn eveneens normatief.

Metaal recyclen en CO2 besparen gaan hand in hand bij Riwald Recycling

Riwald Recycling is pionier op het gebied van recycling van metaalproducten en is sinds kort gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Duurzaamheidsmanager Ömer Avci: ‘in onze sector zijn er eigenlijk maar twee duurzaamheidscertificaten die er echt toe doen: een ISO certificaat en de CO2-Prestatieladder; als je écht wilt laten zien dat je CO2-reductie serieus neemt.’

Update CO2-emissiefactoren.nl voor 2023

De jaarlijkse update voor de emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden. De uitstoot vanaf 2023 (en dus niet van 2022 of eerder) moet met deze geüpdatete factoren berekend worden.

Subsidies voor bedrijven die duurzaam ondernemen

Duurzame ondernemingen die willen groeien kunnen op steun van de overheid rekenen. Er zijn de komende jaren miljarden gereserveerd in subsidie- en investeringsfondsen om bedrijven te helpen verduurzamen. Wij hebben alle subsidies en investeringsregelingen voor u op een rij gezet. 

Rabo Impactlening: rentekorting voor bedrijven op de CO2-Prestatieladder

Succesvolle ondernemers kijken verder dan enkel financieel rendement. Succesvol ondernemen is wanneer economische, ecologische en sociale impact hand in hand gaan. Daarmee spelen ondernemers een sleutelrol in de transitie naar een toekomstbestendige economie.  

Tarieven jaarbijdrage CO2PL voor 2023 met 10% verlaagd

Het bestuur van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde organisaties verlaagd. De tarieven voor 2023 zijn met zo'n 10% ten opzichte van 2022 verlaagd.

SKAO beschikbaarheid tijdens de feestdagen

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is van maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december 2022 gesloten. Namens iedereen van het SKAO Team wensen wij al onze lezers alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2023!

“Emissiereductie maakt organisaties weerbaar in turbulente tijden”

Nu 2023 voor de deur staat, is het tijd van het jaar weer aangebroken om vooruit te kijken. We spraken met SKAO programmadirecteur Gijs Termeer over de ambities voor 2023, Handboek 4.0 en het belang en de opbrengsten van het samenspel van markt en overheid voor CO2-reductie.

SKAO organiseert Project Impact Dashboard webinar: Aan de slag met PID

Op 2 februari organiseert SKAO een webinar getiteld ‘Aan de slag met PID’. Zoals de naam al doet vermoeden, zal de webinar dieper ingaan op de functionaliteit van het PID hulpmiddel voor projectregistratie.

"De Ladder heeft voor een grotere bewustwording gezorgd”

Bouwbedrijf Eiffage Benelux heeft het afgelopen jaar met al haar Belgische filialen (minimaal) een Niveau 3-certificaat op de CO2-Prestatieladder behaald. Twee van haar filialen, Duchêne en De Graeve, zorgen hiermee voor een primeur door als eerste Waalse bedrijven op Niveau 3 gecertificeerd te zijn. Met deze resultaten werkt Eiffage Benelux om dé leider in België te worden op het gebied van duurzaam bouwen.

Veiligheidsregio’s IJsselland, Gooi en Vechtstreek & Flevoland komen samen voor de CO₂-Prestatieladder

Op 14 september kwamen veiligheidsregio’s (VR’s) IJsselland, Gooi en Vechtstreek & Flevoland samen om hun ervaringen en ideeën over het gebruik van de CO₂-Prestatieladder uit te wisselen. Tijdens de kick-off meeting nomineerde Henk Schreuders (Manager Staf & Beleid van VR IJsselland) zijn collega Onno Hensen (plaatsvervangend Directeur Bedrijfsvoering van VR’s Gooi en Vechtstreek & Flevoland) om de Ladder als volgende VR’s in te gaan zetten. De samenwerkende veiligheidsregio’s zijn sindsdien aan de slag gegaan met de verduurzaming van hun organisaties.

CO2PL vanaf Niveau 3 als alternatieve invulling voor de Onderzoeksplicht Energiebesparing

Vanaf 2023 wordt het pakket aan energie gerelateerde wetten waaraan bedrijven moeten voldoen verder uitgebreid. Per 1 januari 2023 moeten veel grootverbruikers van energie namelijk voldoen aan de Onderzoeksplicht Energiebesparing. Het goede nieuws voor certificaathouders van de CO2-Prestatieladder is dat een certificaat vanaf niveau 3 voor een groot deel van de eisen als alternatieve invulling gebruikt mag worden.

Waterschappen kennen hun klimaatvoetafdruk en streven naar klimaatneutraliteit in 2035

De Nederlandse waterschappen hebben op 14 oktober aangekondigd om in 2035 klimaatneutraliteit te willen behalen. Ze kijken daarbij zowel naar de emissie van de eigen bedrijfsvoering als van de keten. Met deze aankondiging leggen zij de lat voor duurzaamheid hoger dan het landelijke niveau en hopen zij een inspiratie te zijn voor andere instanties.

Meer duurzaamheidseisen in aanbestedingen

Er worden meer duurzaamheidseisen dan ooit tevoren gesteld aan bouwprojecten door de Nederlandse overheden en semi-overheden. Dat schreef het FD op 1 november naar aanleiding van een analyse van het Aanbestedingsinstituut in opdracht van Bouwend Nederland. In 2021 speelde duurzaamheid in ongeveer de helft (49,7%) van de aanbestedingen van grond,-weg- en waterbouwprojecten een factor. Dit is een flinke toename t.o.v. de 41,6% in 2020.

Waterschap Brabantse Delta behaalt certificaat op de Ladder: ‘Enthousiasme aan de top is onmisbaar’

Ook voor aanbestedende organisaties is het belangrijk om een certificaat op de CO2-Prestieladder te behalen. Om de eigen CO2-voetafdruk te verkleinen natuurlijk, maar ook om het goede voorbeeld te geven. Waterschap Brabantse Delta behaalde daarom een certificaat op niveau 3 (met de ambitie om door te stoten naar niveau 4 en 5) en verduurzaamde de eigen bedrijfsvoering op verschillende manieren.

Harmonisatiebesluit juiste scope biogas

Het CCvD van SKAO heeft een nieuw harmonisatiebesluit vastgesteld dat vanaf heden normatief is. Certificaathouders die willen rapporteren over CO2-emissies die vrijkomen als het gevolg van het verbranden van zelf geproduceerd biogas (bijv. voor warmte- of elektriciteitsproductie of bij affakkelen) moeten deze apart vermelden in de emissie-inventaris. Indien organisaties er ook voor kiezen om te rapporteren over methaan (bijvoorbeeld als gevolg van het spuien van biogas), dan dient deze in CO2-equivalenten te worden meegenomen in scope 1.

Nieuw Handboek CO2-Prestatieladder in de maak

Organisaties werken met de CO2-Prestatieladder aan CO2 reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Dit doen zij met behulp van het CO2-Prestatieladder-Handboek waarin alle eisen en richtlijnen staan. Omdat de Ladder ernaar streeft voorop te lopen bij de oplossing van het klimaatprobleem en omdat de tijdgeest anno 2022 rijp is voor meer afrekenbare doelstellingen heeft het Centraal College van Deskundigen (CCvD) besloten om het Handboek van een grote update te voorzien. Tijmen de Groot en Christiaan van der Spijk van SKAO zijn nauw betrokken bij het proces naar een nieuw Handboek en vertellen over de huidige stand van zaken.

SKAO roept leden op het licht uit te doen

De Nacht van de Nacht vindt dit jaar plaats op 29 oktober, de nacht waarop de wintertijd ingaat en het voor een extra uur donker is. Een uitstekend moment om stil te staan bij het belang van het donker voor alles dat leeft.

Waternet stapt op de derde trede van de CO₂-Prestatieladder

De opdrachtgevers van Waternet, de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, hebben zich tot doel gesteld om in 2050 volledig duurzaam te zijn. Om de uitstoot van CO₂ terug te brengen naar 0 is het belangrijk te begrijpen hoeveel hun uitvoeringsorganisatie, Waternet, precies uitstoot en waar die uitstoot verminderd kan worden. Daarom werkt Waternet sinds 2022 met de CO₂-Prestatieladder. De eerste stappen zijn gezet, in de zomer certificeerde Waternet zich voor trede drie.

De start van de CO2-Prestatieladder: ‘We hadden de wind in de rug’

Ger van der Wal en Johan van Dalen staan te boek als de founding fathers van de CO₂-Prestatieladder. Van het eerste idee tot de uitwerking en uitrol ervan… Zij zijn er verantwoordelijk voor en lieten de CO₂-Prestatieladder razendsnel uitgroeien tot een succesvol duurzaamheidsinstrument. Hoe verliep die beginfase van de Ladder? Ger en Johan (beiden inmiddels tevreden met pensioen) halen herinneringen op.

CO2-Prestatieladder uitgelicht in rapport van de World Economic Forum

Een nieuw rapport van het World Economic Forum onderzoekt de inkoop van CO2-arm beton en infrastructuur in zes koplopende landen, waaronder Nederland. Hierbij identificeren zij de CO2-Prestatieladder als een belangrijk instrument in de Nederlandse GPP-benadering.

SKAO publiceert ambities en prioriteiten 2022 - 2024

De nieuwe publicatie  “Ambities en Prioriteiten 2022 - 2024” is het 3-jaren strategie van SKAO en vormt de rode draad voor haar werkzaamheden. De ambities en Prioriteiten voor de periode 2022 – 2024 zijn tot stand gekomen op basis van input van het Bestuur, het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SKAO en zes focus groep gesprekken met allerlei mensen uit de praktijk: kleine en grote bedrijven, relatief lang en kort gecertificeerde organisaties uit verschillende sectoren, adviseurs, inkopers, NGO’s, beleid en internationale context.


RWS zet de markt in beweging met de CO2-Prestatieladder

Met de CO2-Prestatieladder stimuleert de rijksbrede inkoopcategorie Werkplekomgeving leveranciers om te verduurzamen. Met succes, aldus categoriemanager Tamara van Vastenhoven: ‘We zien dat we met onze inkoopkracht de markt in beweging brengen.’

Harmonisatiebesluit doorgroei naar een hoger niveau binnen 3 maanden na een Ladderbeoordeling

Het CCvD van SKAO heeft een nieuw harmonisatiebesluit vastgesteld dat vanaf heden normatief is. Het besluit gaat over de situatie wanneer een certificaathouder doorgroeit naar een hoger niveau, binnen 3 maanden na een Ladderbeoordeling. In dat geval volstaat een beoordeling op enkel de aanvullende eisen.

Het harmonisatiebesluit is te vinden op de pagina met harmonisatiebesluiten en via deze link.

Deutsche Bahn: Zonnecellen op het spoor kunnen evenveel elektriciteit opwekken als vijf kerncentrales

In Duitsland wordt een proef gestart met zonnepanelen op de dwarsliggers tussen het spoor. DB en het Britse Bankset Energy die verantwoordelijk zijn voor het project noemen de potentie enorm.

SKAO introduceert hulpmiddel voor projectregistratie: PID

Voor bedrijven die projecten met gunningvoordeel hebben verkregen, wordt de registratie hiervan nu een stuk makkelijker. Dat is de belofte van het Project Impact Dashboard, of kortgezegd: ‘PID’, dat SKAO vandaag introduceert. Tijmen de Groot, projectmanager vanuit SKAO, en Bastina van Houwelingen, lid van de projectgroep als vertegenwoordiger van aannemers en tevens CCvD-lid namens de brancheverenigingen Cumela en MKB Infra, vertellen alles wat we moeten weten over deze registratietool.

Sterke toename eigen opwek energie en elektrificering bedrijven

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is een sterke toename in de opwek van energie en de elektrificatie van mobiliteit en mobiele werktuigen. Ook zijn maatregelen om kantoren van het gas af te krijgen in opkomst. Dat en meer blijkt uit de Rapportage Maatregellijst 2021 van de CO2-Prestatieladder (een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)). Maar of het nu snel genoeg gaat, dat blijft nog de vraag.

Handreiking voor versneld aanbesteden met zero emissie bouwmaterieel

Met de overhandiging van de Handreiking Aanbesteden Zero Emissie Bouwmaterieel (ZEB) aan Pieter Litjens, directeur CROW en boegbeeld van het Netwerk Duurzaam GWW, maakt de Buyer Group ZEB de eerste documenten openbaar. “Publieke opdrachtgevers kunnen hiermee versneld emissieloos bouwmaterieel uitvragen bij aanbestedingen van GWW-projecten”, aldus Dik de Weger, voorzitter van de Buyer Group en programmamanager van het Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (WDSM).

SKAO publiceert impactverslag 2021: verhaal achter jaarcijfers

Naast het publiceren van de jaarcijfers over 2021 publiceert SKAO dit jaar voor het eerst ook een Impactverslag over dat jaar. Dit document moet een beeld geven van de belangrijkste projecten die SKAO in 2021 heeft uitgevoerd, met als doel om de impact van de CO-Prestatieladder zichtbaar te maken. Annemiek Lauwerijssen, manager: ‘cijfers geven geen informatie over wie er achter al dit werk zitten, wat de impact van de CO-Prestatieladder is en welke ontwikkelingen er spelen. Het verhaal achter de cijfers van 2021 is volgens ons minstens zo interessant.’ 

Gebruik CO2-Prestatieladder heeft toonbaar effect bij gemeenten

Gemeenten die actief aan de slag zijn met de CO2-reductie van hun eigen bedrijfsvoering bereiken goede resultaten. Dat resultaat is toe te schrijven aan de invoering van de CO2-Prestatieladder, blijkt uit onderzoek van CE Delft.

Kracht van overheidsinkopen en de CO2-Prestatieladder specifiek benoemd in IPCC rapport

Het is nu echt 1 minuut voor 12. Daarover laat het nieuwe IPCC rapport ‘Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change’ geen twijfel bestaan. Maar daar blijft het niet bij in dit derde deel van het rapport over de gevolgen van klimaatverandering. Helder wordt beschreven wat de opties zijn om onze uitstoot in de komende 8 jaar te halveren. Opvallend is dat daarbij de inkoopkracht van de overheid concreet benoemd wordt als één van deze opties om verandering teweeg te brengen.

Internationaal webinar over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

Op 17 mei organiseren het International Institute for Sustainable Development (IISD) en SKAO een internationaal webinar over de CO2-Prestatieladder en hoe deze gebruikt wordt bij overheidsopdrachten.

Ministerie BZK ontvangt certificaat voor de CO2-Prestatieladder, meer ministeries volgen

De Rijksoverheid verkleint zijn CO2-voetafdruk door de bedrijfsvoering te verduurzamen. BZK is inmiddels gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Op donderdag 31 maart gaf dit ministerie het stokje symbolisch door aan OCW, VWS en SZW die samen óók dit certificaat willen bemachtigen.

Gazprom maakt in Renkum plaats voor regionaal biogas

Een fietspad van olifantsgras, blauwe synthetische diesel voor het gemeentelijke wagenpark en straatverlichting van ledlampen. Het zijn maatregelen waarmee de gemeente Renkum de CO2-uitstoot drastisch heeft teruggedrongen. Maar de komende jaren gaat Renkum nog veel verder.

VNG organiseert opnieuw webinar voor gemeenten ‘CO2-reductie in de eigen organisatie’

Na een succesvolle eerste keer in februari organiseert VNG op 7 april voor de tweede maal een webinar voor gemeenten die aan de slag willen met CO2-reductie. Het webinar is speciaal voor beleidsmedewerkers/programmamanagers die bezig zijn of willen met verduurzaming van de eigen organisatie. Aanmelden kan nu en is gratis.

Europa is klaar voor de CO2-Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ontwikkelt zich snel in heel Europa, en de CO2-Prestatieladder kan een grote rol spelen om die inspanningen te stimuleren. Dit zijn de resultaten van recent onderzoek uitgevoerd door het International Institute for Sustainable Development (IISD). Elk jaar besteden Europese regeringen 1,8 biljoen euro (14% van het BBP van de EU) aan de aankoop van goederen en diensten van de particuliere sector, maar er is geen verplichting om bij deze beslissingen rekening te houden met het klimaat. Overschakelen naar MVI kan dus leiden tot een groene revolutie bij bedrijven en hun toeleveringsketens. De CO2-Prestatieladder kan daarbij helpen.

Opinie: 'Focus op duurzame energievoorziening belemmert klimaataanpak'

De focus op een duurzame energievoorziening belemmert de effectieve aanpak van het klimaatprobleem, meent Sible Schöne, oud-directeur v an SKAO.

Tarieven jaarbijdrage CO2-Prestatieladder weer verlaagd

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde organisaties verlaagd. De tarieven voor 2022 zijn met zo'n 5% ten opzichte van 2021 verlaagd. De nieuwe tarieven gaan in per 1 maart 2022. Organisaties die voor het jaar 2022 reeds hun financiële verplichting hebben voldaan, krijgen het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Bij dit miljardenproject in België zijn de opdrachtnemers in elk geval tot 2030 en op projectniveau gecertificeerd

In Antwerpen wordt de ring rondom de stad rond gemaakt, compleet met ondergrondse (en gestapelde) tunnels. Bij het gigantische project werd de CO2-Prestatieladder ingezet, maar niet zoals dat normaliter gebeurt. Het had namelijk best wat voeten in de aarde. Toch hoopt beheermaatschappij Lantis dat de Ladder zal bijdragen aan een zo duurzaam mogelijke uitvoering van het miljardenproject.

Drukkerij HuigHaverlag gaat voor klimaatneutraal drukwerk

Slechts twee drukkerijen in Nederland hebben tot nu toe een certificaat op de CO2-Prestatieladder. HuigHaverlag is er één van. Duurzaamheid staat dan ook hoog op de agenda van de retaildrukkerij, vertelt kwaliteitsmanager André van Dijk: ‘Of je nu een bakker, bouwer of drukker bent; iedereen heeft dezelfde verantwoordelijkheid om transparant met duurzaamheid aan de slag te gaan.’

2022 update www.co2emissiefactoren.nl en aangepast harmonisatiebesluit co2-emissiefactoren

De jaarlijkse update van www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden en de lijst voor 2022 staat nu online. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021 hebben plaatsgevonden in de factoren voor aardgas (hoger), grijze stroom (lager), warmtelevering (lager) en vliegtuigemissies (lager). Bij de vliegtuigemissies is nu ook differentiatie op vliegstoelklasse mogelijk, zie daarvoor het brondocument bij deze factor.

PosadMaxwan behaalt 1200e certificaat op CO2-Prestatieladder

Tijdens het EZK-evenement op 27 januari werd aan stedenbouwkundigen PosadMaxwan het 1200e certificaat voor de CO2-Prestatieladder uitgereikt. ‘Daar zijn we natuurlijk heel trots op,’ aldus Shirley Voermans, CO2-Projectleider en officemanager en associate bij het bedrijf. Zij en Froukje van de Klundert, ontwerper en ook associate, vertellen over de rol van de CO2-Prestatieladder bij de duurzaamheidsdoelen en -activiteiten van PosadMaxwan.

Nieuwe data training CO2-Prestatieladder voor adviseurs

Er zijn weer nieuwe data bekend waarop de training ‘CO2-Prestatieladder voor adviseurs’ plaats zal vinden: 30 maart, 15 juni, 21 september en 14 december 2022. De training wordt gegeven door Stichting Stimular en met een bijdrage van SKAO. Wilt u als adviseur organisaties (beter) begeleiden met het gebruik van de CO2-Prestatieladder? Dan is deze training bedoeld voor u.