Aantal certificaathouders per jaar


In een op de tien Europese aanbestedingen in Nederland wordt de CO2-Prestatieladder gebruikt, blijkt uit onderzoek. Meer dan 300 opdrachtgevers zetten de Ladder in bij aanbestedingen.

Organisaties reduceren met de Ladder twee keer zo snel CO2

Uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat organisaties die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder twee keer zo snel CO2 reduceren als het Nederlands gemiddelde. De gemiddelde CO2-reductie in Nederland is 1,6% per jaar, organisaties met een certificaat op de Ladder reduceren 3,2% per jaar.

Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is door een groot aantal partijen ondertekend

Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. 

Het instrumentarium uit de Aanpak Duurzaam GWW bestaat uit:

  • Ambitieweb
  • Omgevingswijzer
  • CO2-Prestatieladder
  • DuboCalc

De CO2-Prestatieladder is door OESO als Best Practice voor duurzaam inkopen benoemd

Het rapport 'Going Green: best practices for sustainable procurement' van de OESO (Organsiatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) behandelt de toepassing van de CO2-Prestatieladder door Rijkswaterstaat als best practice voor ‘environmental standards in procurement’.

Voor overige recente resultaten, zie de pagina over de relatie met EED energie-audit. Daar vindt u meer informatie zoals dat een certificaat vanaf niveau 3 op de CO2 PL als alternatieve invulling geldt voor de EED energie-audit.

De CO2-Prestatieladder in relatie tot andere initiatieven

De CO2-Prestatieladder heeft veel raakvlakken met andere duurzaamheidsinitiatieven. SKAO heeft een overzicht gemaakt in de vorm van een flowchart.

Verdeling Niveaus Certificaathouder