Handreiking Aanbesteden 3.1

Handreiking Aanbesteden 3.1


29 09 2021

SKAO heeft een handreiking voor opdrachtgevers geschreven over de toepassing van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen. De Handreiking richt zich op aanbestedende diensten (publieke opdrachtgevers) die aandacht willen geven aan duurzaam inkopen en overwegen het BPKV Criterium CO2-Prestatieladder toe te passen in aanbestedingen. De beschreven methodiek kan ook door andere opdrachtgevers (speciale sectorbedrijven, private opdrachtgevers) gebruikt worden.

save_alt