Normatieve documenten

 • Overzicht herberekening CO2-emissiefactoren save_alt
 • Methode voor het bepalen van de steekproefomvang Multi-site organisaties save_alt
 • Auditdagentabel v.1.1 (normatief vanaf 1 januari 2021) save_alt
 • NACE codes (Rev 2.) save_alt

Informatieve documenten

 • Richtlijn organisatorische grenzen gemeenten save_alt
 • Rekentool bij Handboek 3.1 save_alt
 • Voorbeelden toewijzing brandstofemissies bij inhuur - verhuur save_alt
 • Voorbeelden organisational Boundary save_alt

Procedures

 • Procedure beeldmerk CO2-Prestatieladder save_alt
 • Procedure Harmonisatiebesluiten save_alt
 • Klachten en beroepenprocedure save_alt

Overige documenten

 • Brochure: De CO2-Prestatieladder voor overheden save_alt
 • Ambities en Prioriteiten 2019 - 2021 save_alt

Verlopen documenten

 • Handboek CO2-Prestatieladder 3.0 save_alt
 • Zelfevaluatie Handboek 3.0 save_alt
 • Harmonisatiebesluiten bij Handboek 3.0 save_alt
 • Auditdagentabel v.1 (normatief tot 1 januari 2021) save_alt