Initiatieven en Programma's

Deelnemers aan de CO2-Prestatieladder nemen vanaf niveau 2 deel aan (keten-)initiatieven en aan sectorbrede reductieprogramma's. Vanaf niveau 3 dienen organisaties in het kader van hun publicatieplicht aan te geven aan welk initiatief zij deelnemen of van welk initiatief zij initiatiefnemer zijn (4D) of aan welk sectorbreed CO2-reductieprogramma's zij werken (5D). Onderstaande initiatieven en sectorbrede CO2-reductieprogramma's zijn door organisaties opgevoerd in het kader van de publicatieplicht (van de eisen 3D, 4D en 5D). Zij voldoen niet altijd per definitie voor alle organisaties: de Certificerende Instelling controleert altijd de individuele bijdrage (deelname) aan het initiatief of sectorbreed reductieprogramma en of het initiatief of sectorbrede reductieprogramma voldoet voor de specifieke organisatie.

Overzicht Initiatieven en programma's

2098 programs

Aanbesteden
29 Initiatieven en programma's
menu
close
Advies
162 Initiatieven en programma's
menu
close
Materieel
75 Initiatieven en programma's
menu
close
Personenmobiliteit
46 Initiatieven en programma's
menu
close
Bedrijfsprocessen
85 Initiatieven en programma's
menu
close
Groenonderhoud
33 Initiatieven en programma's
menu
close
Overige
769 analyses
menu
close