Initiatieven en Programma's

Deelnemers aan de CO2-Prestatieladder nemen vanaf niveau 2 deel aan (keten-)initiatieven en aan sectorbrede reductieprogramma's. Vanaf niveau 3 dienen organisaties in het kader van hun publicatieplicht aan te geven aan welk initiatief zij deelnemen of van welk initiatief zij initiatiefnemer zijn (4D) of aan welk sectorbreed CO2-reductieprogramma's zij werken (5D). Onderstaande initiatieven en sectorbrede CO2-reductieprogramma's zijn door organisaties opgevoerd in het kader van de publicatieplicht (van de eisen 3D, 4D en 5D). Zij voldoen niet altijd per definitie voor alle organisaties: de Certificerende Instelling controleert altijd de individuele bijdrage (deelname) aan het initiatief of sectorbreed reductieprogramma en of het initiatief of sectorbrede reductieprogramma voldoet voor de specifieke organisatie.
De Initiatieven en programma's kunnen geraadpleegd worden door eenieder die geïnteresseerd is in de manier waarop gecertificeerde organisaties invulling geven aan invalshoek D van de Ladder, participatie, waaruit de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen blijkt.

Overzicht Initiatieven en programma's

3170 programs

Aanbesteden
139 Initiatieven en programma's
menu
close
Advies
611 Initiatieven en programma's
menu
close
Afval
168 Initiatieven en programma's
menu
close
Bedrijfshallen
124 Initiatieven en programma's
menu
close
Bouwplaats
334 Initiatieven en programma's
menu
close