arrow_back

Ministerie van Infrastructuur en Milieu behaalt certificaat CO2-Prestatieladder

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), inclusief de onderdelen RWS, ILT, KNMI en PBL, heeft zich gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg op donderdag 16 februari het CO2-bewust certificaat overhandigd. Het afgelopen jaar heeft IenM een forse CO2-reductie bereikt van 17 procent. Het ministerie wil uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn.

IenM in 2030 volledig klimaatneutraal

Het afgelopen jaar heeft IenM een forse CO2-reductie bereikt van 17 procent. Dit komt met name door de inkoop van groene stroom van Nederlandse bodem en de toepassing van biobrandstoffen bij de Rijksrederij. Ook de vervanging van openbare verlichting langs snelwegen door led draagt nu, maar vooral in de toekomst, substantieel bij aan reducties. Rijkswaterstaat, als grootste uitvoeringsorganisatie van IenM, is onderdeel van het IenM-certificaat. De uitstoot en besparingen van het ministerie worden voornamelijk door Rijkswaterstaat bepaald. IenM wil uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn en de komende tijd doorgroeien naar het hoogste niveau van de prestatieladder.

 

Eerste Nederlandse overheden certificeren zich op COâ‚‚-reductie

De COâ‚‚-Prestatieladder is het snelst groeiende duurzaamheidsinstrument van Nederland en door de OESO benoemd als wereldwijd best practice voor duurzaam inkopen. Meer dan vijftig opdrachtgevers, waaronder ProRail, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten, zetten de ladder in bij aanbestedingen en belonen daarmee bedrijven die COâ‚‚ reduceren met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Na gemeente Renkum, die vorige week het certificaat voor de CO2-Prestatieladder ontving, is IenM de eerste overheid die ook de eigen organisatie heeft weten te certificeren. Alliander en ProRail zijn de enige andere (semi)publieke organisaties met dit certificaat.

 

Gijs Termeer, manager van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, beheerder en eigenaar van de COâ‚‚-Prestatieladder: “De inmiddels meer dan 2.500 gecertificeerde bedrijven reduceren gemiddeld 3,2 procent COâ‚‚ per jaar. Dat is meer dan twee keer zoveel als het Nederlands gemiddelde. Opdrachtgevers kunnen hierbij niet achterblijven. Het vereist echter wel lef om je door een derde partij te laten toetsen op duurzaamheid. IenM en gemeente Renkum zijn daarom een lichtend voorbeeld voor andere overheden die structureel aan de slag willen met COâ‚‚-reductie.”

 

Kijk voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder op www.skao.nl.

Prev:
Next: