arrow_back

BENOR gaat de CO2-Prestatieladder in België coördineren

 

Na een succesvolle pilot van de CO2-Prestatieladder in België, die werd gecoördineerd door CO2logic, wordt onze nieuwe partner stichting BENOR verantwoordelijk voor de verdere implementatie van de Ladder. Daarmee start de veelbelovende uitbreiding in België. Door het structureel inzetten van de Ladder wordt jaarlijks gemiddeld 5,5% CO2-reductie verwacht. Dit zal een flinke bijdrage leveren aan de realisatie van de Belgische doelstellingen om tegen 2030 minstens 55% minder broeikasgassen uit te stoten.   

Deskundige begeleiding door BENOR

Als coördinerend partner zal BENOR ondernemingen en overheden begeleiden bij het certificeringsproces en het implementeren van de Ladder in bestekken, om zo het succes van hun milieubeleid te garanderen. Patrice Dresse, Secretaris-Generaal van BENOR: “Deze samenwerking tussen BENOR en SKAO vertegenwoordigt een cruciale stap in het bevorderen van duurzaam ondernemen in België. We kijken ernaar uit om Belgische ondernemingen en overheden te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan de overgang naar een groenere en meer duurzame economie .

Maud Vastbinder, manager CO2-Prestatieladder Europa van SKAO, voegt daaraan toe: “We zijn heel blij dat we de CO2-Prestatieladder samen met BENOR structureel kunnen implementeren in België, na de overweldigend succesvolle Belgische pilot, de eerste buiten Nederland. We zijn enthousiast over de grote impact die we samen met BENOR in België gaan realiseren.”

Stimuleren klimaatvriendelijk ondernemen

Belgische bedrijven en overheden zijn blij dat ze toegang hebben tot een internationaal erkend instrument om hun CO2-impact te beoordelen en te verbeteren. Tot nu toe zijn 69 Belgische bedrijven al gecertificeerd op niveau 3 of hoger en het aantal certificaathouders zal de komende tijd sterk toenemen. Verschillende aanbestedende diensten geven namelijk aan dat zij in hun toekomstige opdrachten rekening zullen houden met duurzaam en klimaatvriendelijk ondernemen. Met BENOR als deskundige coördinerende partner hopen we zo de komende jaren veel impact te maken in de Belgische markt.

Lees meer over de implementatie van de CO2-Prestatieladder in België.

Prev: