arrow_back

Arcadis nu ook gecertificeerd voor ISO 50001

Arcadis Nederland is sinds begin dit jaar ISO 50001 gecertificeerd. ISO 5001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. Dit energiemanagement systeem helpt Arcadis Nederland om de volgende stap te zetten in het energie efficiënter maken van haar bedrijfsvoering. Arcadis voldoet hiermee aan de European Energy Directive (EED) norm.

Duurzaamheid is een belangrijk uitganspunt voor Arcadis. In haar bedrijfsvoering wordt stevig ingezet op het reduceren van de impact op de leefomgeving. De bedrijfsvoering van Arcadis in Nederland is 100 procent klimaatneutraal. In de periode van 2010 tot 2016 is de footprint met 20% gedaald. In 2020 moet dit 40% zijn. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd met een investering in Goldstandard CO2 credits voor een gecertificeerd cookstove project van het FairClimateFund.

Niels van Geenhuizen, manager Duurzaamheid:  “De certificering voor ISO 50001 is één van de tools die ons handvatten biedt voor het energie efficiënter maken van onze bedrijfsvoering. Onze ambities zijn vastgelegd in ons energiebeleidsplan. Twee keer per jaar brengen we de voortgang in kaart. Dan bekijken we of we on track zijn met onze ambities of dat er extra maatregelen nodig zijn. Onze CO2 footprint brengen we ook twee keer per jaar in kaart. Dit alles wordt geborgd in ons energiemanagementsysteem ISO 50001. Het mooie is dat we tijdens de audit geen enkele noemenswaardige opmerking hebben gekregen en ‘geslaagd zijn met een 9+’!

Prev:
Next: