arrow_back

Kennissessie ‘monitoring van projecten met schoon en emmissieloos bouwmaterieel’

 

Op 16 januari vindt een kennissessie plaats waarmee stappen worden gezet naar de uitwerking van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Op deze dag wordt ook het onderzoeksrapport naar de haalbaarheid van de inzet- en emissiecontroleladder gepresenteerd.

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Op 30 oktober is het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend door opdrachtgevers, opdrachtnemers en brancheorganisaties in de bouw en ook door SKAO. In dit convenant staan afspraken over de transitie naar zero-emissie bouwmaterieel en bouwlogistiek, inclusief contracteisen over de machines en voertuigen die gebruikt mogen worden in bouwprojecten. Maar hoe vertalen we de afspraken van het SEB-convenant naar een daadwerkelijke emissievrije uitvoering? Dit is één van de belangrijkste uitdagingen op dit moment.

Waarom deze kennissessie?

Monitoring is een belangrijk onderdeel van de opgave: wat zijn de feitelijke emissies bij de uitvoering, en hoe zit het met de inzet van materieel, de kosten en de naleving van de contractafspraken? Alleen met een goed monitoring-instrumentarium kan hierop worden gestuurd. Diverse partijen zijn al bezig met de ontwikkeling van instrumenten of passen een en ander toe in hun eigen projectpraktijk. Ook hier gaan de ontwikkelingen snel.

Daarom vindt op 16 januari 2024 van 13.30-17.00 uur een kennissessie plaats voor publieke opdrachtgevers en marktpartijen met als centrale vraag: hoe kunnen we de monitoring van schoon en emissieloos bouwen succesvol inrichten in de projecten?

Programma

Na een toelichting op de afspraken m.b.t. monitoring in het Convenant SEB volgt een keynote-presentatie door Lars van der Meulen, Directeur Corporate Social Responsibility van Volker Wessels, die ons meeneemt in de kansen en uitdagingen t.a.v. de monitoring van duurzaamheid die de EU Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) met zich mee brengt. Daarna volgen parallelsessies in drie deelgroepen:

  • De monitoringopgave – emissiereductie, kosteneffectiviteit, naleving contract door Daaf de Kok (BouwCirculair) en Christine Everaars (Rijkswaterstaat);
  • Monitoringinstrumenten – actuele ontwikkelingen door Pim van Mensch (TNO) en Louis Zuidgeest (Ministerie IenW)
  • Monitoringinstrumenten betrekken in het aanbestedingsproces door Jos van Alphen (Aanbestedingsinstituut, Bouwend Nederland) en Remco de Jong & Carla Vosmaer (Provincie Noord-Brabant)

Als afsluiting zal Lars van der Meulen met de andere sprekers reflecteren op de middag waarna de deelnemers van harte uitgenodigd zijn voor een netwerkborrel.

Aanmelden en praktische informatie

Wilt u erbij zijn? Zet dan 16 januari van 13.30-18.00 uur in uw agenda en stuur een kort aanmeldingsbericht naar [email protected]. De bijeenkomst vindt plaats bij de Social Impact Factory te Utrecht. Wees er snel bij! Er is plek voor maximaal 100 deelnemers.

Organisatie

Deze middag wordt georganiseerd door de Buyer Group Zero-Emissie Bouwmaterieel. De Buyer Group bestaat uit publieke opdrachtgevers en vertegenwoordigers van marktpartijen. De groep is gericht op delen van inzichten rondom de aanbesteding van schoon en emissieloze bouwprojecten en het versnellen van de inzet van schoon en emissieloos materieel op een consistente manier, zodat de markt hierin kan investeren.

Meer info over de Buyer Group: https://lnkd.in/ekHgZPB5
Download hier het
onderzoeksrapport naar de haalbaarheid van de Inzet- en emissiecontroleladder
Lees ook:
SKAO tekent convenant schoon en emissieloos bouwen (SEB)

Prev:
Next: