arrow_back

TwynstraGudde beklimt hoogste trede van de CO2-Prestatieladder

 

Organisatie-adviesbureau TwynstraGudde heeft niet alleen de ambitie om de eigen bedrijfsvoering CO2-neutraal te maken, maar ook om te zorgen dat de hele keten waar het deel van uitmaakt klimaatneutraal opereert. Met het behalen van het hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder zet het adviesbureau een flinke volgende stap in het realiseren van deze doelstelling.

CO2-uitstoot verlagen met CO2-Prestatieladder

Het adviesbureau uit Amersfoort is al jaren bezig met het terugbrengen van de CO2-uitstoot van zijn eigen bedrijfsvoering. Dat doet het bureau onder meer door te kiezen voor een duurzame inrichting van zijn kantoor, het terugbrengen van zijn mobiliteits-voetafdruk, het gebruik van duurzame energie en nog veel meer.

Om zijn CO2-uitstoot te meten en verder terug te brengen maakt TwynstraGudde gebruik van het CO2-managementsysteem van SKAO, de CO2-Prestatieladder.

Emissies in de keten verlagen

“Hiermee tonen we niet alleen aan dat we ambitieus zijn op het gebied van het verlagen van de CO2-emissies van onze eigen organisatie, maar leveren we ook een bijdrage aan het verlagen van onze ketenemissies, zoals van onze leveranciers, onze opdrachtgevers en de spullen die wij consumeren en gebruiken”, zegt Marlou Kerssens, die leidinggeeft aan het kwaliteitsteam van TwynstraGudde.

Dat het bureau nu het hoogste niveau heeft bereikt betekent allerminst dat er nu achterover wordt geleund, benadrukt ze. “Onze ambitie is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Hier zijn we actief mee bezig en het in bezit zijn van het hoogst haalbare niveau op de CO2-Prestatieladder is een grote stap voorwaarts.”

Duurzame impact bij klanten

Daarnaast geeft Kerssens aan dat de erkenning ook helpt bij het creëren van duurzame impact bij de klanten van TwynstraGudde.

“Onze adviseurs en projectmanagers helpen organisaties bij duurzame maatschappelijke veranderingen en om hen zo duurzaam mogelijk te laten opereren. Dit helpt ons om met opdrachtgevers nog sterker in gesprek te gaan over hun duurzaamheidsambities en de manier waarop ze die kunnen realiseren”, legt ze uit.

Sturen op CO2 onderdeel van ESG-strategie

Het verminderen van CO2-uistoot is onderdeel van de bredere ESG-strategie van TwynstraGudde, waarin het bureau voor zichzelf vijf centrale doelstellingen heeft geformuleerd, in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Vanuit zijn zogeheten ‘House of Impact’ zet TwynstraGudde zich daarbij in voor betekenisvol adviseren, gendergelijkheid, het verminderen van ongelijkheid, verantwoorde consumptie en klimaatactie.

Prev:
Next: