arrow_back

Steeds meer overheden stimuleren bedrijven om CO2 te reduceren

Al 75 overheden gebruiken de CO2-Prestatieladder om bedrijven te stimuleren om CO2 te reduceren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor aanbestedingen en opdrachtgevers CO2-Prestatieladder 2016’ van onderzoeksbureau Significant.

Van alle aanbestedingen die in Nederland worden uitgeschreven wordt bijna 10% de ladder ingezet. Dataverificatie bij grote opdrachtgevers bevestigt dat dit percentage een zeer conservatieve schatting is.

 

Webscraping tool

Het onderzoek is vernieuwend te noemen door haar onderzoeksmethode. De Webscraping methode is een innovatieve en unieke methode. De resultaten van dit onderzoek zijn hierdoor erg nauwkeurig. De scope betrof alleen succesvol afgeronde Europese aanbestedingen met documenten in TenderNed. De aanbestedingen zonder documenten in TenderNed zijn voor een groot deel geïmporteerd vanuit andere systemen zoals CTM Solution en Negometrix. Deze zijn nu niet inzichtelijk in dit onderzoek, waardoor het onderzoek geen volledig inzicht geeft. Een verificatie van het aantal succesvol afgeronde aanbestedingen bij grote opdrachtgevers bevestigt dat deze nulmeting een zeer conservatieve schatting is.

SKAO zal deze analyse met regelmaat uitvoeren om opdrachtgevers blijvend te monitoren. Wanneer SKAO dit onderzoek weer uitvoert, wordt de scope opnieuw bekeken en waar nodig verfijnd.

Dit rapport is een mooi startpunt voor verdere uitwerking van de ambitie Opdrachtgevers en Projecten, uit de strategie van SKAO: Ambities & Prioriteiten 2016-2018.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met [email protected]

Prev:
Next: