arrow_back

Waterbouw Schepen

Als nieuwe maatregel is in 2018 het gebruik van LNG (vloeibaar aardgas) toegevoegd.

2020
2021
2022
2023

  Maatregelen

 • Monitoring brandstof efficiëncy add

  • Efficiency indicatoren gedefinieerd en monitoring ingevoerd voor tenminste 80% van de vloot

  • Bedrijf koppelt de monitoringresultaten in samenhang met haar CO2-doelen aantoonbaar aan besparingsmaatregelen.
 • Stimuleren Het Nieuwe Varen / VoortvarendBesparen add

  • Minder dan 50% van de stuurlieden is op cursus geweest.

  • 50% tot 80% van de stuurlieden is op cursus geweest en krijgt elke 5 jaar opfriscursus.

  • Meer dan 80% van de stuurlieden is op cursus geweest en krijgt elke 5 jaar opfriscursus.
 • Terugdringen stationair verbruik add

  • Gebruik walstroomaansluiting of kleine generator

  • Bedrijf zet aantoonbaar altijd walstroom waar dat nodig en mogelijk is.
 • Inkoop groene stroom en/of Nederlandse GVO add

  • Minder van 50% walstroom is groene stroom of stroom met Garantie van Oorsprong (GVO)

  • Meer dan 80% van de walstroom is groene stroom of stroom met Garantie van Oorsprong (GVO)

  • Meer dan 95% van de walstroom is groene stroom of stroom met Garantie van Oorsprong (GVO)
 • Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof add

  • Minstens 5% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare brandstof

  • Minstens 30% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare brandstof
 • Implementatie van SEEMP op binnenvaartschepen add

  • Organisatie beschikt over tenminste één vaartuig (binnenvaart of mobiel werktuig) met een emissielabel of IEE-certificaat obv SEEMP

  • Organisatie beschikt over meerdere vaartuigen (binnenvaart en/of mobiel werktuig) met emissielabel C (categorie klimaat) of beter
 • LED verlichting voor schepen add

  • Bedrijf heeft één schip in de vloot dat volledig verlicht wordt met LED verlichting.

  • Bedrijf heeft minstens 10% van de schepen in haar vloot met volledige LED verlichting.
 • Gebruik additieven in diesel add

  • Bij minder dan 50% van de brandstof die het bedrijf gebruikt wordt een additief toegevoegd dat tenminste 3% brandstofbesparing oplevert t.o.v. normale diesel.

  • Bij meer dan 50% van de brandstof die het bedrijf gebruikt wordt een additief toegevoegd dat tenminste 3% brandstofbesparing oplevert t.o.v. normale diesel.
 • Gebruik LNG add

  • Bedrijf heeft tenminste één schip dat vaart op LNG
 • Route- en vaar optimalisatie add

  • Toepassing route- en vaar optimalisatie op minstens één schip.

  • Toepassing route- en vaar optimalisatie op minstens 10% van de schepen

  • Toepassing route- en vaar optimalisatie op alle schepen
 • Zero CO2-emissie vaartuigen add

  • Organisatie heeft tenminste één zero CO2-emissie vaartuig (elektrisch, waterstof of andere energiedrager met zero CO2-emissie in gebruiksfase)
 • Hybride aangedreven vaartuigen add

  • Bedrijf heeft minstens één hybride aangedreven vaartuig.

  • Nieuwe vaartuigen met sterk wisselende belasting zijn hybride aangedreven.
 • Gebruik van op het schip verkregen duurzame energie add

  • Eén of enkele vaartuigen gebruiken op het schip verkregen duurzame energie.

  • Eén vaartuig reduceert tenminste 10% van totale energiebehoefte door op het schip verkregen duurzame energie.

Bij DC Dredging merkten we dat we minder kans maakten op gunning van projecten in aanbestedingen waarop de CO2-Prestatieladder als gunningscriterium is gebruikt.

Dirk van Rijendam, DC Dredging