Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

Ga nu aan de slag met CO2-reductie

Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

Ga nu aan de slag met CO2-reductie

Nieuws

Terugkijken: 'Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen'

Het is alweer een maand geleden: het event ‘Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen’, georganiseerd door Rijkswaterstaat, PIANOo en SKAO. Er werden tal van inspirerende sessies op het gebied van klimaatneutraal inkopen gegeven. Deze en de bijbehorende presentaties zijn nu terug te kijken.

Alle ministeries gaan CO2-Prestatieladder implementeren

Een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Voor drie ministeries (IenW, EZK, LNV) is dat een feit, maar ook de overige negen gaan aan de slag om er een te behalen. Het moet de ministeries helpen om de rijksbrede doelstelling te behalen: een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030.

Terugblik 14 oktober: ‘Zet je competenties in bij klimaatneutrale inkoop’

Inkopers kunnen flink bijdragen aan de missie van Nederland om de Parijse klimaatdoelen te behalen. Hoe? Door klimaatneutraal in te kopen. Maar dat vraagt wél om nieuwe vaardigheden. Daarom organiseerde de Stichting Klimaatneutraal Aankopen en Ondernemen (SKAO) samen met Rijkswaterstaat en PIANOo op 14 oktober het event ‘Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen’. Hier konden inkopers elkaar ontmoeten en kennis opdoen over dit belangrijke onderwerp.

Van circulair meubilair tot groenere energie: Nowy Styl zet belangrijke stappen

Nowy Styl is een van de grootste kantoormeubelfabrikanten van Europa en heeft duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel. Vorig jaar behaalde het bedrijf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder, maar de plannen voor een certificaat op niveau 4 of 5 worden ook al gemaakt. ‘Duurzaamheid is een continu proces. Morgen moet beter zijn dan vandaag.’

SKAO publiceert twee harmonisatiebesluiten over luchtvaart en sonderingsbedrijven

Het CCvD van SKAO heeft twee nieuwe harmonisatiebesluiten gepubliceerd die vanaf heden normatief zijn. Het eerste besluit gaat over de regels die gelden bij het toekennen van emissiereductie aan organisaties die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffenprogramma’s voor de luchtvaart. Zo wordt beschreven welke duurzaamheidseisen gelden en welke rekenregels gehanteerd moeten worden. Het tweede harmonisatiebesluit meldt dat bedrijven die sonderingsonderzoek uitvoeren in de categorie ‘diensten’ horen, en niet in de categorie ‘werken/leveringen’. Zie voor nadere toelichting de harmonisatiebesluiten.

CO2-neutraal in 2030: Facilicom Group gaat ervoor en behaalt certificaat

Facilicom Group behaalde onlangs niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Het certificaat is voor de facilitair dienstverlener een belangrijke en logische stap in het behalen van een bredere ambitie: CO2-neutraliteit in 2030. Duurzaamheidsmanager Tim Platteel: “Door de Ladder hebben we onze CO2-impact beter in kaart kunnen brengen. Nu kunnen we die monitoren en natuurlijk reduceren.”