arrow_back

2022 update www.co2emissiefactoren.nl en aangepast harmonisatiebesluit co2-emissiefactoren

De jaarlijkse update van www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden en de lijst voor 2022 staat nu online. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021 hebben plaatsgevonden in de factoren voor aardgas (hoger), grijze stroom (lager), warmtelevering (lager) en vliegtuigemissies (lager). Bij de vliegtuigemissies is nu ook differentiatie op vliegstoelklasse mogelijk, zie daarvoor het brondocument bij deze factor.

Belangrijk voor de gebruikers van de CO2-Prestatieladder is dat er dit jaar geen emissiefactorwijzigingen met terugwerkende kracht zijn. Zie voor een volledig overzicht van alle gewijzigde factoren dit nieuwsbericht van www.co2emissiefactoren.nl.

Daarnaast is een eerder harmonisatiebesluit met de titel 'jaartal emissiefactoren en herberekening’ herzien en opnieuw gepubliceerd op de SKAO-website. Dit harmonisatiebesluit is namelijk uitgebreid met een aantal voorbeelden en de regels rond herberekening zijn aangepast. Certificaathouders hebben na de publicatie van emissiefactoren waarvoor wél herberekening geldt langer de tijd om deze herberekening uit te voeren. Deze wijziging is vanaf heden normatief en te vinden op de pagina voor harmonisatiebesluiten.

Naar de pagina met alle harmonisatiebesluiten bij Handboek 3.1

Prev:
Next: