arrow_back

SKAO publiceert Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden

Op 30 oktober tijdens de roadshow ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ bij het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW), presenteerde SKAO de ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’. De gids is bedoeld om overheden op weg te helpen bij de implementatie van de CO2-Prestatieladder om structureel CO2 te reduceren in de eigen organisatie, in projecten en in de keten.

De Praktische Gids ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ is geschreven voor overheden die aan de slag willen gaan met de CO2-Prestatieladder. In de Praktische Gids wordt onder andere beschreven welk effect het invoeren van de Ladder heeft op uw overheidsorganisatie, wat de voordelen zijn en welke stappen u moet doorlopen om een certificaat op niveau 3 te halen. U maakt zo kennis met de CO2-Prestatieladder en u kunt aan de slag met het invullen van de eisen volgens het Handboek 3.0. In de Praktische Gids staan verder concrete voorbeelden van overheden die de CO2-Prestatieladder hebben toegepast als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument. SKAO heeft deze Praktische Gids ontwikkeld in nauwe samenwerking met centrale en decentrale overheidsinstanties, adviseurs en Certificerende Instellingen. 

De ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’ kunt u hier downloaden. 

Overheden aan de slag met certificering op de CO2-Prestatieladder

“Een snel groeiend aantal ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten zijn gecertificeerd op de CO2-prestatieladder, bezig met certificering of dit serieus aan het overwegen”, aldus Annemiek Lauwerijssen, manager Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De onafhankelijke stichting is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. “Met deze praktische gids willen we overheden ondersteunen met de implementatie van de CO2-Prestatieladder in de overheidsorganisatie. Dit doen we door een mogelijke aanpak en goede oplossingen toegespitst voor overheden te beschrijven.”

De aanpak in de praktische gids is mede gebaseerd op ervaringen van (decentrale) overheden die de Ladder hebben geïmplementeerd als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument. Zo hebben onder meer het ministerie IenW, Provincie Gelderland, en de gemeenten Renkum, Barneveld, Harderwijk, De Fryske Marren en Bronckhorst zich laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Andere overheden zoals de gemeente Arnhem en waterschappen HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Hoogheemraadschap van Delfland zijn hier actief mee bezig en zullen spoedig volgen.

Duurzaamheidsadviesbureau Primum, dat steeds meer overheidsinstanties ondersteunt bij hun CO2-beleid, heeft meegewerkt aan het samenstellen van deze Gids. “Wij zijn erg trots op deze samenwerking met SKAO en blij dat we hebben kunnen bijdragen aan dit mooie resultaat. We hopen dan ook dat steeds meer overheden met deze Praktische Gids zelf aan de slag gaan om structureel invulling te geven aan hun CO2-beleid”, aldus duurzaamheidsadviseur Christine Wortmann.

Voorbeeldrol “Practice what you preach”

Nederland maakt serieus werk van de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Het kabinet heeft in haar regeerakkoord stevige doelen voor CO2-reductie opgenomen voor 2030. In 2050 moet Nederland vervolgens klimaatneutraal zijn. Daarin hebben gemeenten, provincies en waterschappen een belangrijke rol om de doelen te behalen en de energietransitie op lokaal niveau vorm te geven. Door de CO2-Prestatieladder te implementeren, worden overheden uitgedaagd om continue te verbeteren op het gebied van CO2-reductie in de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Een belangrijk kenmerk van de Ladder is dat organisaties, en dus ook overheden, vrij zijn om de implementatie van de CO2-Prestatieladder op hun eigen manier vorm te geven binnen hun organisatie.

“Mijn ambitie is het, om in deze kabinetsperiode 1 megaton structureel aan CO2 te verminderen, door samen te werken met allerlei andere overheden aan duurzaam inkopen”, aldus Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, van het ministerie IenW. Eerder behaalde het ministerie niveau 4 op de CO2-Prestatieladder. Op dit moment doet IenW onderzoek naar de mogelijkheden om een certificaat op niveau 5, het hoogste niveau van de Ladder, te behalen. “Dus ik roep jullie op, ik roep alle andere overheden op, om alle stappen te nemen die we kunnen nemen. Als wij het kunnen, kunnen heel veel andere overheden het ook. Samen kunnen we echt het verschil maken. Ik reken op jullie.”

Prev:
Next: