arrow_back

Gedragsverandering in mobiliteit voor de CO2-Prestatieladder

Mobiliteit binnen de duurzaamheidsambities van Nederlands bedrijven wordt een steeds prominenter aandachtspunt. Bij veel bedrijven bedraagt mobiliteit namelijk 80-90% van de gehele uitstoot. Er valt dus nog veel te halen op dit gebied.

Nieuw op de maatregelenlijst van de CO2-Prestatieladder is deelnemen aan een gedragswedstrijd personenmobiliteit. Hoe pakken bedrijven dit aan? Twee voorbeelden van ICT Automatisering en Antea Group door deelname aan het Low Car Diet.

Naast maatregelen als ‘het aanschaffen van schonere leaseauto’s’ en ‘het beschikbaar stellen van fietsen of e-bikes’, is ‘deelnemen aan een wedstrijd personenmobiliteit’ sinds 2017 een nieuwe optie voor bedrijven. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en software leverancier ICT Automatisering zijn twee bedrijven die in dit kader hebben deelgenomen aan de mobiliteitswedstrijd het Low Car Diet.

Medewerkers anders laten reizen van, naar en tijdens werk is een heikel punt. De auto wordt vaak gezien als de ‘heilige koe’ die je maar beter niet kan afnemen. Toch is dagelijks in de file staan, niet op kantoor kunnen parkeren en CO2 uitstoten niet de toekomst. De Low Car Diet mobiliteitswedstrijd laat werknemers op een positieve manier kennis maken met andere reismanieren. Twee keer per jaar reizen ze één maand tijd zo duurzaam mogelijk, wat resulteert in minder uitstoot en autokilometers, en meer besparing en beweging. En daarmee een structureel ander reisgedrag.

 

Duurzame mobiliteit integreren in bedrijfsvoering

Voor zowel Antea Group als ICT Automatisering is het gunningvoordeel van aanbestedingen in eerste instantie de reden om deel te nemen aan de CO2-Prestatieladder. ICT staat momenteel op niveau 4 van de Ladder, het één na hoogste niveau. Volgens CSR Manager Frits Wuts is dit voor het bedrijf het meest nuttige niveau, gezien de klanten van ICT niveau 5 niet als eis stellen. Wuts: “In 2020 moeten we op mobiliteit een uitstoot hebben van maximaal 136 gr CO2/km.” Volgens de laatste metingen uit 2016 zit het bedrijf nu op 162 gr CO2/km (werkelijk verbruik, red.). “Dit is een reductie van 13% per fte ten opzichte van 2015 en gaat dus de goede kant op.”

Antea Group staat, net als veel andere ingenieursbedrijven, wel op trede 5 van de Ladder. In 2020 wil het bedrijf ten opzichte van 2015 een CO2-reductie voor woon-werk verkeer van 10% per fte bewerkstelligen (dit zijn leaseauto’s, dus niet inclusief privéauto’s). Ten opzichte van begin 2015 heeft het bedrijf één jaar later 4,9% per fte van de CO2-emissie gereduceerd. Directeur Menno Smits: “Het bewustzijn over mobiliteit is bij veel medewerkers gegroeid door de CO2-Prestatieladder activiteiten.” Volgens Smits is dit een grote winst geweest voor het verduurzamingsproces binnen Antea Group.

Gedragsverandering is key

Voor veel mensen is dagelijks in de auto stappen naar het werk zo normaal als het maar kan. Antea Group en ICT hebben door deelname aan verschillende activiteiten op mobiliteitsgebied hun werknemers laten kennismaken met andere manieren van reizen. Maatregelen zoals de mobiliteitswedstrijd het Low Car Diet hebben ervoor gezorgd dat de bedrijven nu beter op schema liggen voor het halen van hun 2020 doelen.

Voor ICT was het doel van de mobiliteitswedstrijd dat hun werknemers, naast zuiniger rijgedrag, alternatieve vervoermiddelen als elektrische auto’s, het openbaar vervoer en de (elektrische) fiets zouden gaan ervaren. Voor sommigen voor de eerste keer in lange tijd. Wuts: “Ik had zelf al een jaar of twintig niet in het OV gezeten. Opeens moest ik tijdens het Low Car Diet naar Den Haag, dus ben ik gaan uitzoeken hoe ik daar vanuit Eindhoven met de trein kon komen.” Eenmaal in Den Haag ging Wuts zelfs voor de eerste keer ooit met de tram in Nederland. “Het was erg leuk! Ik doe het nu nog soms.”

Naast het plezier dat met nieuwe manieren van reizen gepaard gaat is ook het creëren van begrip een goed gevolg van het Low Car Diet. Theo van Oosten, stafgroepmanager Juridische Zaken & Kwaliteit, geeft aan dat ze binnen Antea Group vooral een discussie op gang wilden brengen door deelname aan het Low Car Diet. “Waarom moeten we altijd met de auto? De trein en de fiets hebben zo veel voordelen!” Van Oosten noemt gedragsverandering als een belangrijk element voor deelname. “Waar auto’s voorheen de meest logische keuze waren voeren we nu intern de discussie makkelijker.”

Blijvende verandering in vervoerskeuzes

Gedragsverandering in mobiliteitskeuzes als voorbode van structurele positieve verandering is natuurlijk de gewenste uitkomst voor veel bedrijven. Waar ICT een jaar geleden meedeed aan de wedstrijd, startte Antea Group in het najaar van 2016 met het Low Car Diet. De deelname heeft geleid tot veel meer bewustwording binnen het bedrijf. Adviseur Verkeersveiligheid, Fiets en Smart Mobility Jacob Tiellemans geeft aan dat de drempel om over andere vervoermiddelen dan auto’s te praten verlaagd is. “De discussies die zijn ontstaan zijn erg interessant.”

Bij ICT hebben twee Low Car Diet-deelnemers na de wedstrijd een BMWi3 geleased, puur door de ervaring en het uitproberen van de elektrische auto. Wuts: “Verder zijn naar aanleiding van het Low Car Diet de leaseregels aangepast en beginnen we deze maand met een Smart Mobility-pilot, een beloningssysteem waarbij alternatief vervoer wordt gestimuleerd.” Ook heeft het bedrijf een optie op tientallen Tesla Model 3 auto’s voor medewerkers en kunnen er nu elektrische auto’s geleased worden via het leasebedrijf.

En nu vooruit

Ambitieus zijn allebei de bedrijven zeker. Bij Antea Group loopt nu het Young Improving Heroes-traject, waarin jonge professionals uit de organisatie mobiliteitsoplossingen zoeken voor het bedrijf. Nu focussen ze zich op de vermindering van autokilometers en voor eind 2017 willen ze al in kaart hebben gebracht welke maatregelen wel en niet werken. Ook komt er een nieuwe leaseregeling aan bij het bedrijf.

“We zijn gigantisch omgeswitcht”, geeft Wuts aan over ICT. In 2020 willen ze bijvoorbeeld 2,5% van de 21 miljoen leaseautokilometers laten overnemen door openbaar vervoerritten. En in 2025 wil ICT geheel elektrisch rijden. “Maar de leaseauto is nu nog een heilige koe. We hopen dat de combinatie van een Mobiliteitsbudget en een goede EV oplossing hier verandering in kan aanbrengen.”

Prev:
Next: