Milieukostenindicator (MKI) in de aanbesteding

Om de milieubelasting van een in te kopen dienst, levering of werk goed te kunnen beoordelen en vergelijken is de milieukostenindicator ontwikkeld. MKI is een in euro’s uitgedrukte uitkomst van een levenscyclusanalyse (LCA); een analyse van de milieueffecten van een levering, werk of contract over verschillende levensfases. Door MKI als eis of gunningscriterium mee te nemen in de aanbesteding worden leveranciers geprikkeld om de meest duurzame oplossing te bieden en zullen zij dit op hun beurt ook in aanlevering vanuit de keten verlangen. Welke kennis en voorbereiding heeft u nodig om de milieukostenindicator op de juiste manier toe te passen?

Presentatie downloaden.

play_arrow

Video

Spreker


Martijn Weening Adviseur Duurzaamheid bij Provincie Noord-Holland