arrow_back

Materiaalgebruik

Er is een aantal maatregelen toegevoegd gericht op het bevorderen van circulair gebruik van beton en asfalt. Tevens zijn in de nieuwe maatregellijst de activiteiten ‘materiaalgebruik’ en ‘scope 3’ samengevoegd.

2020
2021
2022
2023

  Maatregelen

 • Ontwikkeling extra reducerende maatregelen add

  • Bedrijf neemt in één of meer projecten maatregelen die leiden extra CO2-reductie en organiseert daarvoor financiering.

  • Bedrijf neemt in minstens 20% van haar projecten aantoonbaar maatregelen die leiden extra CO2-reductie en organiseert daarvoor financiering.

  • Bedrijf neemt in minstens 50% van haar projecten aantoonbaar maatregelen die leiden extra CO2-reductie en organiseert daarvoor financiering.
 • Opvragen van LCA- of MKI-informatie van producten en materialen add

  • Bij selectie en inkoop van materialen vraagt de organisatie LCA- of MKI-informatie op bij de leverancier. Deze informatie weegt altijd mee bij selectie van materialen.

  • Bedrijf stelt expliciete eisen aan de CO2-uitstoot van materialen, bepaald op basis van LCA- of MKI gegevens, en controleert of aan deze eisen voldaan wordt.
 • Toepassen van producten van duurzaam beton add

  • 10% van de hoeveelheid (in gewicht, op jaarbasis) ingekochte of geproduceerde betonproducten die worden genoemd het Moederbestek Duurzaam Beton, voldoet aan de eisen die daarin worden geformuleerd.

  • 100% van de hoeveelheid (in gewicht, op jaarbasis) ingekochte of geproduceerde betonproducten, die worden genoemd in de RTD1033 of het Moederbestek Duurzaam Beton, voldoet aan de eisen die daarin worden geformuleerd.

  • Bedrijf past standaard vérdergaande eisen voor duurzaam beton toe mbt MKI-waarde en/of circulariteit
 • Toepassen asfaltmengsels met lage milieu-impact add

  • De gemiddelde MKI-waarde van alle ingekochte of geproduceerde asfaltmengsels is tenminste 10% lager dan het branchegemiddelde

  • De milieu-impact van de 5 meest ingekochte of geproduceerde asfaltmengsels is tenminste 10% lager dan het branchegemiddelde
 • Vastlegging CO2 door verwering van materialen add

  • Bedrijf zet bouwmaterialen in die in de gebruiksfase CO2 langdurig vastleggen door verwering , en rapporteert de CO2-reductie als gevolg daarvan.
 • Leveren van LCA- of MKI-informatie van producten en materialen add

  • Organisatie voorziet tenminste 25% van haar producten bestemd voor verkoop van LCA- of MKI-informatie

  • Organisatie voorziet tenminste 50% van producten bestemd voor verkoop van LCA- of MKI-informatie
 • Afstand tot leveranciers add

  • De organisatie kiest haar leveranciers mede aan de hand van geografische ligging om uitstoot te minimaliseren

Het liefst zouden we in elke weg innoveren

Marcel Geleijnse, projectleider BAM Infra