arrow_back

Personenmobiliteit

Er is een nieuwe maatregel ‘Nationale Benchmark Mobiliteit’ toegevoegd. Deze Benchmark, ontwikkeld door Stichting Natuur & Milieu, geeft een goed beeld van het totale mobiliteitsbeleid van een organisatie ten opzichte van anderen. Voor 2019 is ook de maatregel ‘Snelheidsbegrenzer op busjes’ toegevoegd. Hiermee wordt het gebruik van snelheidsbegrenzers gestimuleerd, ook voor bedrijfswagens waarvoor dit niet verplicht is.

2020
2021
2022
2023

  Maatregelen

 • Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof add

  • 10% tot 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare brandstof

  • Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare brandstof

  • Meer dan 50% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare brandstof
 • Stimuleren treingebruik voor lange afstanden add

  • De organisatie verplicht het gebruik van de trein voor afstanden onder de 500 km; indien reistijd deur tot deur met trein <150% reistijd vliegreis is

  • De organisatie verplicht het gebruik van de trein voor afstanden onder de 700 km; indien reistijd deur tot deur met trein <150% reistijd vliegreis is

  • [Leeg]
 • Nieuwe medewerkers add

  • [Leeg]

  • Nieuwe medewerkers krijgen de eerste drie maanden standaard gratis OV-gebruik aangeboden

  • [Leeg]
 • Parkeerbeleid add

  • [Leeg]

  • De organisatie biedt alleen (gratis) parkeerruimte aan medewerkers die: - verder dan 10 km van het werk wonen en niet met OV kunnen komen. - uit hoofde van hun functie een auto ter beschikking moeten hebben

  • De organisatie biedt alleen (gratis) parkeerruimte aan medewerkers die: - uit hoofde van hun functie een auto ter beschikking moeten hebben
 • Snelheidsbegrenzers op busjes add

  • Het bedrijf zet snelheidsbegrenzers in op alle nieuwe busjes, ook die waarvoor dat niet reeds verplicht is.

  • Het bedrijf zet snelheidsbegrenzers in op alle nieuwe en bestaande busjes, ook die waarvoor dat niet reeds verplicht is.
 • Beschikbaar stellen fiets, e-bike of e-scooter add

  • Wanneer zinvol stelt het bedrijf fietsen, e-bike of e-scooters beschikbaar op project- of kantoorlocatie voor korte ritten

  • Het bedrijf biedt een regeling voor de vergoeding van aankoop van een fiets of e-bike voor alle werknemers.
 • Aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 emissiemeting uit de praktijk add

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease,volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager dan 180 gr/km. 

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager dan 160 gr/km 

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager dan 120 gr/km 
 • Aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 emissiemeting uit de praktijk add

  • Gemiddeld over een jaar is de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 160 gr/km

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager dan 100 gr/km

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager dan 80 gr/km
 • Gebruik energiezuinige banden add

  • Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met het label A op het onderdeel brandstofverbruik van het Europees bandenlabel.

  • Alle banden die binnen het bedrijf gebruikt worden hebben het label A op het onderdeel brandstofverbruik van het Europees bandenlabel.
 • Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe busjes add

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) tussen 210-175 gr/km.

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) tussen 175-147 gr/km.

  • Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) is minder dan 147 gr/km.
 • Terugdringen personenmobiliteit door thuiswerken en teleconferencing add

  • Gemiddeld aantal vervoersbewegingen (woon-werkverkeer, zakelijke reizen) per medewerker met kantoorfunctie is aantoonbaar met 10% gereduceerd tov pre-corona tijd (2019)

  • Gemiddeld aantal vervoersbewegingen (woon-werkverkeer, zakelijke reizen) per medewerker met kantoorfunctie is aantoonbaar met 20% gereduceerd tov pre-corona tijd (2019)

  • Gemiddeld aantal vervoersbewegingen (woon-werkverkeer, zakelijke reizen) per medewerker met kantoorfunctie is aantoonbaar met 40% gereduceerd tov pre-corona tijd (2019)
 • Zero CO2-emissie voertuigen add

  • 10% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero CO2-emissie.

  • 15% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero CO2-emissie.

  • 15% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero CO2-emissie. Bij afloop lease contract of aanschaf wordt altijd een zero CO2-emissie wagen besteld
 • Wedstrijd personenmobiliteit add

  • Bedrijf organiseert tenminste jaarlijks een bewustwordingscampagne om zuinig rijden te bevorderen.
 • Stimuleren carpoolen add

  • Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen werknemers en kan dit aantonen.

  • Bedrijf stelt poolauto's beschikbaar voor gezamenlijk vervoer naar kantoor- of projectlocatie.

  • Alle poolauto's rijden op hernieuwbare brandstoffen, aardgas of zijn zero CO2-emissie.
 • Controle juiste bandenspanning leaseauto's add

  • Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de leaseauto's.

  • Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de lease-auto's.

  • Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 90% van de lease-auto's, of organisatie plaatst bandenpomp of organiseert 3-maandelijks een 'band op spanning' actie op alle locaties.
 • Terugdringen autogebruik add

  • Mobiliteitskaart beschikbaar stellen voor personeel met een leaseauto, gericht op het beperken van het aantal autokilometers.

  • Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel met een leaseauto gericht op het terugdringen van het aantal leaseauto's en/of het beperken van het aantal autokilometers.

  • Invoering van een persoonlijk mobiliteitsbudget voor al het personeel gericht op het terugdringen van het aantal autokilometers.
 • Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden add

  • Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders

  • Elke chauffeur van een busje heeft (online of praktijk) cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd

  • Minstens 90% van de chauffeurs (auto & busje) heeft (online of praktijk) cursus het Nieuwe Rijden gevolgd en krijgt elke 5 jaar opfriscursus.
 • Stimuleren zuinig rijden: Monitoring add

  • Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar bestuurders.

  • Black-boxsysteem met directe terugkoppeling naar bestuurders.

  • Black-boxsysteem in combinatie met een financiele prikkel om zuinig rijgedrag te belonen.

We adviseren klanten over duurzame mobiliteit en over de energietransitie. Met de overstap naar 500 volledig elektrische autos voegen we zelf de daad bij het woord en daar zijn we trots op.”

Erik Oostwegel, CEO Royal HaskoningDHV