arrow_back

Aanbesteden

Opdrachtgevers en overheden sturen steeds vaker op duurzaamheid door duurzaam aanbesteden te verankeren in de inkoopstrategie. De opdrachtgever pakt met de Ladder verantwoordelijkheid op het onderwerp maatschappelijk verantwoord inkopen en stuurt zo op CO2-reductie op projecten.

2020
2021
2022
2023

  Maatregelen

 • Toepassing van gunningvoordeel mbt CO2 ambitie bij aanbestedingen in de GWW sector mbt werken add

  • tot 25% van de werken

  • 25% - 75% van de werken

  • Alle werken
 • Toepassing van gunningvoordeel mbt CO2 ambitie bij aanbestedingen mbt diensten add

  • tot 25% van de diensten

  • 25% - 75% van de diensten

  • Alle diensten
 • CO2 uitstoot over de levensduur is criterium bij gunning van werken add

  • tot 25% van de werken

  • 25% - 75% van de werken

  • Alle werken
 • Uitvragen van producten van duurzaam beton add

  • Opdrachtgever stelt eisen aan het gebruik van duurzaam beton in betonproducten, door bij alle aanbestedingen waarin toepassing van betonproducten verwacht wordt de geldende eisen uit het ‘Moederbestek duurzaam beton’ of de RTD1033 toe te passen.

  • Opdrachtgever volgt de systematiek van het Moederbestek Duurzaam Beton of RTD1033, maar stelt bij alle aanbestedingen waarin toepassing van betonproducten verwacht wordt vérdergaande eisen mbt MKI-waarde of circulariteit dan de geldende eisen uit het ‘Moe
 • Uitvragen van duurzamere asfaltmengsels add

  • Opdrachtgever stelt eisen aan het gebruik van duurzamere asfaltmengsels, door bij alle aanbestedingen waarin toepassing van asfaltmengsels verwacht wordt de geldende eisen uit het ‘Moederbestek asfalt’ toe te passen.

  • Opdrachtgever volgt de systematiek van het Moederbestek Asfalt, maar stelt bij alle aanbestedingen waarin toepassing van betonproducten verwacht wordt vérdergaande eisen mbt MKI-waarde of circulariteit dan de geldende eisen.

  • Opdrachtgever stelt bij alle aanbestedingen waarin toepassing van asfalt verwacht wordt een MKI-eis voor de inkoop van asfaltmengsels die tenminste 10% lager is dan het huidige branchegemiddelde; en voor 50% van de aanbestedingen (gerelateerd aan de f
 • Mogelijk maken van inzet secundair materiaal en gebruikte componenten add

  • Opdrachtgever heeft onderzocht welke belemmeringen er zijn voor toepassing van secundair materiaal en gebruikte componenten in haar uitvragen en neemt aantoonbaar maatregelen om deze belemmeringen weg te nemen.
 • Beleid toepassing MVI-criteria in aanbestedingen add

  • Organisatie heeft beleid geformuleerd over toepassing van de MVI Criteria en past in betreffende aanbestedingen de MVI-criteria toe die betrekking hebben op de thema’s energie, materialen en circulair met tenminste ambitieniveau ‘Basis’

  • Organisatie heeft beleid geformuleerd over toepassing van de MVI Criteria en past in betreffende aanbestedingen de MVI-criteria toe die betrekking hebben op de thema’s energie, materialen en circulair met tenminste ambitieniveau ‘Significant’

  • Organisatie heeft beleid geformuleerd over toepassing van de MVI Criteria en past in betreffende aanbestedingen de MVI-criteria toe die betrekking hebben op de thema’s energie, materialen en circulair met tenminste ambitieniveau ‘Ambitieus’
 • Toepassen Ambitieweb en Omgevingswijzer uit de aanpak duurzaam GWW add

  • In verkenning en planontwikkeling van GWW-projecten wordt incidenteel het Ambitieweb en/of de Omgevingswijzer ingezet

  • In verkenning en planontwikkeling van 25%-75% van de GWW-projecten wordt het Ambitieweb en/of de Omgevingswijzer ingezet

  • In verkenning en planontwikkeling van GWW-projecten wordt standaard het Ambitieweb en/of de Omgevingswijzer ingezet.
 • Uitvragen van binnenvaart emissielabel add

  • Organisatie gebruikt het Binnenvaart Emissielabel als eis of BPKV criterium bij meerdere aanbestedingen

  • Organisatie gebruikt het Binnenvaart Emissielabel als eis of BPKV criterium in tenminste één aanbesteding
 • Toepassen basis-eisen transitiepad WDSM (Weg-, Dijk- en Spoor-materieel) add

  • Organisatie gebruikt de basiseisen uit het transitiepad WDSM (Weg-, Dijk- en Spoor-materieel) in meerdere aanbestedingen

  • Organisatie gebruikt de koplopereisen uit het transitiepad WDSM (Weg-, Dijk- en Spoor-materieel) in tenminste één aanbesteding, zie link

De CO2-Prestatieladder werkt echt! Bij het ministerie I&W zorgt de Ladder ervoor dat er structureel wordt gestuurd op CO2-reductie. En we geven het goede voorbeeld: een belangrijk signaal naar de markt en andere overheden.

Richard Hovinga, ministerie I&W