arrow_back

Bedrijfsprocessen

Deze activiteit is bedoeld voor maatregelen gericht op generieke bedrijfsprocessen, die voor elk (technisch) bedrijf relevant kunnen zijn zoals koeling, perslucht en gebruik van elektromotoren.

2020
2021
2022
2023

  Maatregelen

 • Reductie energieverbruik koeling / koelcellen add

  • Het bedrijf heeft mogelijkheden tot energiebesparing bij koeling / koelcellen onderzocht conform de Erkende Maatregelen en implementeert deze.

  • Het bedrijf voert verdergaande besparende maatregelen door bij haar koeling / koelcellen en bereikt daarmee een extra CO2-reductie van minstens 10% van de aan koeling gereduceerde uitstoot.

  • Het bedrijf voert verdergaande besparende maatregelen door bij haar koeling / koelcellen en bereikt daarmee een extra CO2-reductie van minstens 20% van de aan koeling gereduceerde uitstoot.
 • Reductie energieverbruik elektromotoren in bedrijfsprocessen add

  • Het bedrijf heeft inzet van zuinige elektromotoren onderzocht conform de Erkende Maatregelen en implementeert deze.

  • Het bedrijf zet bij vervanging van alle elektromotoren in haar bedrijfsprocessen met een gemiddelde bedrijfstijd van meer dan 1500 uur per jaar, motoren met rendementsklasse IE3 of IE4 in.

  • Het bedrijf voert versnelde vervanging uit van elektromotoren in haar bedrijfsprocessen met een gemiddelde bedrijfstijd van 1500 uur per jaar, door motoren met rendementsklasse IE3 of IE4.
 • Opsporen perslucht lekkages add

  • Bedrijf kan aantonen dat (alle) persluchtinstallatie(s) jaarlijks worden gecontroleerd op lekkages, conform de de Erkende Maatregelen.

  • Bedrijf kan aantonen dat alle persluchtinstallatie(s) 3-maandelijks worden gecontroleerd op lekkages, conform de de Erkende Maatregelen.
 • Reductie of verduurzaming van verpakkingsmaterialen add

  • De gemiddelde CO2-impact per product als gevolg van verpakkingsmaterialen voor geproduceerde producten is de afgelopen 5 jaar met >5% verlaagd.

  • De gemiddelde CO2-impact per product als gevolg van verpakkingsmaterialen voor geproduceerde producten is de afgelopen 5 jaar met >10% verlaagd.

  • De gemiddelde CO2-impact per product als gevolg van verpakkingsmaterialen voor geproduceerde producten is de afgelopen 5 jaar met >25% verlaagd.
 • Afzuiging add

  • Organisatie onderzoekt iedere drie jaar mogelijkheden om het energieverbruik van afzuiging te optimaliseren en neemt maatregelen om die optimalisatie te realiseren

  • Organisatie past innovatieve technieken toe om het energieverbruik voor afzuiging te optimaliseren en bespaart daarmee meer dan 25% op het energieverbruik voor afzuiging
 • Warmteterugwinning add

  • Organisatie onderzoekt iedere drie jaar mogelijkheden om door middel van warmteterugwinning in het productieproces het energieverbruik te optimaliseren en neemt maatregelen om die optimalisatie te realiseren

  • Organisatie past innovatieve technieken toe om door middel van warmteterugwinning het energieverbruik te optimaliseren en bespaart daarmee meer dan 25% op het energieverbruik voor verwarming / koeling in het productieproces.