arrow_back

Logistiek en Transport

Het aantal organisaties waarvan een deel van de vrachtwagens volledig op alternatieve brandstoffen rijdt of full electric is, is afgelopen jaar gegroeid van 8 naar 15 (4%). Ook het aantal bedrijven dat aangeeft deels biobrandstof te tanken is nog klein (in 2018: 2%, 9 organisaties)

2020
2021
2022
2023

  Maatregelen

 • Gebruik efficiëntere diesel add

  • 20% tot 50% van de ingezette vrachtwagens (in eigendom of lease) gebruikt altijd speciale diesel of smeerolie waarmee aantoonbaar tenminste 3% brandstofbesparing wordt bereikt t.o.v. gebruik van normale diesel of smeerolie.

  • Ten minste 50% van de ingezette vrachtwagens (in eigendom of lease) gebruikt altijd speciale diesel of smeerolie waarmee aantoonbaar tenminste 3% brandstofbesparing wordt bereikt t.o.v. gebruik van normale diesel of smeerolie.

  • Ten minste 75% van de ingezette vrachtwagens (in eigendom of lease) gebruikt altijd speciale diesel of smeerolie waarmee aantoonbaar tenminste 3% brandstofbesparing wordt bereikt t.o.v. gebruik van normale diesel of smeerolie.
 • Stimuleren zuinig rijden door Het Nieuwe Rijden add

  • Minstens 75% van de chauffeurs is op cursus "het nieuwe rijden" geweest en krijgt elke 5 jaar opfriscursus.

  • Minstens 90% van de chauffeurs is op cursus "het nieuwe rijden" geweest en krijgt elke 5 jaar opfriscursus.

  • [Leeg]
 • Aanschaf zuinigere vrachtwagens add

  • Bij aanschaf nieuwe vrachtwagens is laag brandstofgebruik volgens marktstandaard een keuzecriterium

  • Bij aanschaf nieuwe vrachtwagens wordt gekozen voor vrachtwagen met brandstofverbruik dat minimaal 15% lager ligt dan de standaard in de markt

  • Bij aanschaf nieuwe vrachtwagens wordt gekozen voor vrachtwagen met brandstofverbruik dat minimaal 30% lager ligt dan de standaard in de markt
 • Stimuleren zuinig rijden door Monitoring add

  • Monitoring brandstofgebruik en 3-maandelijkse terugkoppeling naar bestuurders

  • Toepassing brandstofmanagementsysteem met black-box registratiesysteem van rijgedrag en directe terugkoppeling aan chauffeur

  • Toepassing black box systeem met directe terugkoppeling en feedback vanuit organisatie (Toolbox meeting oid)
 • Verwarming vrachtwagen: standkachel i.p.v. koelwater van de motor add

  • Standkachel i.p.v. koelwater van de motor toepast bij minder dan 75% van de vrachtwagens

  • Standkachel i.p.v. koelwater van de motor toepast bij meer dan 75% van de vrachtwagens
 • Koeling vrachtwagen: gebruik standairco add

  • Toepassing standairco op vrachtwagens. Minimaal één systeem in gebruik.
 • Controle juiste bandenspanning vrachtauto's add

  • Jaarlijkse controle bandenspanning bij alle vrachtauto's

  • 3 maandelijkse controle bandenspanning bij alle vrachtautos's
 • Afweging rijden/varen add

  • Indien mogelijk en zinvol krijgt varen de voorkeur boven rijden. Deze afweging is procedureel vastgelegd
 • Toepassing hybride vrachtwagens add

  • Minimaal één hybride vrachtwagen in gebruik
 • Tegengaan stationair draaien vrachtwagens add

  • Bedrijf maakt afspraken met chauffeurs over het tegengaan van stationair draaien en kan dit aantonen.

  • Start-stop systeem toegepast bij < 25% van in gebruik zijnde vrachtwagens (eigendom, lease).

  • Start-stop systeem toegepast bij >25% van de in gebruik zijnde vrachtwagens (eigendom, lease).
 • Zero CO2-emissie vrachtwagen add

  • 1% van vrachtwagens (in eigendom of lease) bestaat uit zero CO2-emissie vrachtwagens.

  • 5% van vrachtwagens (in eigendom of lease) bestaat uit zero CO2-emissie vrachtwagens.
 • Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof add

  • 10% - 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare brandstof

  • Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbarebrandstof
 • Gebruik energiezuinige banden add

  • Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met energielabel B (criterium rolweerstand) of beter.

  • Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met energielabel A (criterium rolweerstand) of beter.
 • Lean and Green Logistics add

  • Bedrijf heeft de Lean & Green Award.

  • Bedrijf heeft één Lean & Green Star.

  • Bedrijf heeft twee of drie Lean & Green Stars.

We hebben de stap naar de CO2-Prestatieladder bewust gemaakt, omdat het systeem ook andere aspecten van de bedrijfsvoering onderdeel maakt van CO2-reductie, en niet alleen transport en logistiek.

Jur Hofland, Rensa