arrow_back

Materieel

De maatregelen binnen deze activiteit hebben veelal direct impact op Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) projecten in uitvoering en kunnen onderdeel vormen van een dialoog tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over CO2-reductie in specifieke projecten.

2020
2021
2022
2023

  Maatregelen

 • Het nieuwe stallen add

  • Bedrijf maakt afspraken met collega-bedrijven over het bij elkaar stallen van materieel om transportkilometers met materieel te beperken.
 • Mobiel werktuig of tractor op biogas add

  • C: Minimaal één werktuig dat volledig draait op biogas, lokaal geproduceerd
 • Zero CO2-emissie aggregaat add

  • Bedrijf zet tenminste één zero CO2-emissie aggregaat in.
 • Toepassing zero CO2-emissie mobiele werktuigen add

  • Het bedrijf kan aantonen dat het minimaal één mobiel werktuig in gebruik heeft dat gebaseerd is op zero CO2-emissie technologie.

  • Het bedrijf kan aantonen dat het meerdere mobiele werktuigen in gebruik heeft dat gebaseerd is op zero CO2-emissie technologie.
 • Brandstof: Toepassing mobiele werktuigen op basis van een hybride systeem/technologie. add

  • Het bedrijf kan aantonen dat het minimaal één mobiel werktuig in gebruik heeft dat gebaseerd is op hybride technologie, waarbij het bedrijf kan aantonen dat deze machine minder CO2-emissies uitstoot dan een gelijksoortige conventionele machine.

  • Het bedrijf kan aantonen dat het meerdere mobiele werktuigen in gebruik heeft die gebaseerd zijn op hybride technologie, waarbij het bedrijf kan aantonen dat deze machines minder CO2-emissies uitstoten dan een gelijksoortige conventionele machine.
 • Toepassing hybride aggregaat add

  • Bedrijf zet tenminste één hybride aggregaat in.

  • Tenminste 20% van de aggregaten die het bedrijf inzet zijn hybride.
 • Toepassing aggregaat op hernieuwbare energie add

  • Bedrijf heeft tenminste één aggregaat dat voor tenminste 50% draait op hernieuwbare brandstof of zonnecellen
 • Zero CO2-emissie heftrucks add

  • Gebruik binnen: 100% van de heftrucks zijn zero CO2-emissie. Gebruik buiten: 25% van de heftrucks zijn zero CO2-emissie.

  • Gebruik binnen: 100% van de heftrucks zijn zero CO2-emissie. Gebruik buiten: 50% van de heftrucks zijn zero CO2-emissie.

  • Alle heftrucks, zowel voor binnen als voor buiten gebruik zijn zero CO2-emissie.
 • Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof add

  • 10% tot 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare brandstof

  • Meer dan 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar herieuwbare brandstof
 • Monitoring individuele mobiele werktuigen op brandstofgebruik en aantal draaiuren add

  • Monitoring van brandstofverbruik 25% tot 75% van het aantal mobiele werktuigen

  • Monitoring van brandstofverbruik voor minstens 75% van het aantal mobiele werktuigen met online uitlezen en analyseren vlootgegevens

  • Monitoring van brandstofverbruik voor minstens 90% van het aantal mobiele werktuigen met online uitlezen en analyseren vlootgegevens
 • Elektrificeren handgereedschap add

  • Waar mogelijk maakt bedrijf gebruik van elektrisch handgereedschap in plaats van handgereedschap op brandstof

  • Aantoonbaar beleid vervanging / invoering elektrisch handgereedschap in plaats van handgereedschap op brandstof
 • Onderhoud materieel confom fabrieksopgave. add

  • Het bedrijf kan aantonen dat tenminste 25% van het materieel wordt onderhouden  conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma

  • Het bedrijf kan aantonen dat tenminste 75% van het materieel wordt onderhouden  conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma

  • Het bedrijf kan aantonen dat tenminste 75% van het materieel wordt onderhouden  conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma; en slaagt erin de instelling van materieel met hoog energiegebruik zodanig te optimaliseren zodat deze minder energie verbruiken voor dezelfde werkzaamheden.
 • Controle juiste bandenspanning add

  • Maandelijkse controle bandenspanning bij < 25% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)

  • Maandelijkse controle bandenspanning bij 25%- 75% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)

  • Maandelijkse controle bandenspanning bij > 75% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)
 • Systeem van voorverwarming van de motor ter voorkoming van een koude start. add

  • Systeem/technische voorziening toegepast bij < 10% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)

  • Systeem/technische voorziening toegepast bij < 25% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)

  • Systeem/technische voorziening toegepast bij > 25% van het aantal machines (kranen, graafmachines e.d.)
 • Start-stop systeem op mobiele werktuigen add

  • Start-stop systeem toegepast bij < 25% van het aantal mobiele werktuigen (kranen, graafmachines e.d.)

  • Start-stop systeem toegepast bij 25% tot 75% van het aantal mobiele werktuigen (kranen, graafmachines e.d.)

  • Start-stop systeem toegepast bij > 75% van het aantal mobiele werktuigen (kranen, graafmachines e.d.)
 • Aanschaf zuinigere machines add

  • Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 50% van de machineaankopen in de afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik

  • Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 75% van de machineaankopen in de afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik

  • Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 90% van de machineaankopen in de afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik
 • Cursus het Nieuwe Draaien add

  • Het bedrijf kan aantonen dat <25% van de machinisten en/of <25% van voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd.

  • Het bedrijf kan aantonen dat 25% tot 75% van de machinisten en/of 25% tot 75% van voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd.

  • Het bedrijf kan aantonen dat minstens 75% van de machinisten en/of minstens 75% van voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd.

Rijkswaterstaat zet de ladder standaard in bij alle grote projecten. Dit instrument zorgt er samen met DuboCalc voor dat er structureel in alle projecten aandacht is voor energiebesparing, duurzame energie en zorgvuldig materiaal gebruik.

Jan Henrik Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken