arrow_back

Afval

Het onderwerp Circulaire Economie krijgt steeds meer aandacht. De afvalsector speelt daarbij een belangrijke rol. Voor deze sector is inzicht in vermeden CO2-emissies een belangrijke indicator voor de bijdrage aan circulariteit. Op verzoek van de sector is daarom een maatregel over inzicht in vermeden emissies opgenomen.

2018
2019
2020
2021

Maatregelen Top 3

 • Realiseren verkoopbaar secundair materiaal add

  • Bedrijf verkoopt op structurele basis een secundair materiaal dat zonder noemenswaardige bewerking (door de afnemer) geschikt is als grondstof in productieprocessen.

  • Bedrijf verkoopt op structurele basis meerdere secundaire materialen die zonder noemenswaardige bewerking (door de afnemer) geschikt zijn als grondstof in productieprocessen.

  • Bedrijf heeft jaarlijks overleg met de belangrijkste afnemende én aanleverende ketenpartners van deze secundaire materialen over verbetering van kwaliteit van het materiaal met het oog op up-cycling.
 • Inkoop van hulpstoffen - gebruik van secundaire materialen add

  • Bedrijf onderzoekt mogelijkheden voor gebruik van secundaire materialen, in de eigen bedrijfsprocessen, ter vervanging van inkoop van 'virgin' materiaal

  • Bedrijf gebruikt minimaal twee secundaire materialen, in de eigen bedrijfsprocessen, op structurele basis die 'virgin' materialen vervangen.
 • Inzicht in vermeden CO2 als gevolg van de verwerking van afvalstromen add

  • Bedrijf berekent en rapporteert vermeden ketenemissies voor minimaal 80% van de afvalstromen (massabasis) die zij verwerkt, en gebruikt daarbij het EpE-protocol of een vergelijkbare methode.

  • Bedrijf berekent en rapporteert vermeden ketenemissies voor 100% van de afvalstromen (massabasis) die zij verwerkt, en gebruikt daarbij het EpE-protocol of een vergelijkbare methode.  

  • Bedrijf verbetert haar inzicht in vermeden ketenemissies door aantoonbaar jaarlijks onderdelen van de meest materiële ketens nauwkeuriger te rapporteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van emissiefactoren op basis van eigen metingen of specifieke emissiefactoren aangeleverd door ketenpartners.
 • Overige maatregelen

 • Warmte en/of stoomlevering bij afvalverbranding add

  • Bedrijf levert warmte en/of stoom aan een warmtenet ten behoeve van bedrijven of woningen met al haar afvalverbrandings-installaties.

  • Bedrijf neemt initiatieven om de energie-efficiency van haar installatie(s) te verbeteren, bijvoorbeeld door warmte- en/of stoomlevering uit te breiden

  • Het meerjarige gemiddelde van de energie-efficiency van de installatie(s) van het bedrijf laten een verbetering zien.
 • Verlagen energieverbruik vuilniswagens en mobiele afvalpersen add

  • Het totale specifieke energieverbruik van afvalwagens en mobiele afvalpersen is minimaal 5% verlaagd in de afgelopen 5 jaar.

  • Het totale specifieke energieverbruik van afvalwagens en mobiele afvalpersen is minimaal 10% verlaagd in de afgelopen 5 jaar.

  • Het totale specifieke energieverbruik van afvalwagens en mobiele afvalpersen is minimaal 25% verlaagd in de afgelopen 5 jaar.

Dankzij de CO2-Prestatieladder hebben wij nu als organisatie meer inzicht in het effect van onze inspanningen om CO2 te reduceren.

Dolf de Jong, Meerlanden Holding