arrow_back

Bouwplaats

Circa 30 organisaties gecertificeerd op de Ladder wekken zelf energie op, op de bouwplaats, bijvoorbeeld door bouwketen van zonnecellen te voorzien. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2017.

2020
2021
2022
2023

  Maatregelen

 • Inkoop van groene stroom en/of Nederlandse Garanties Van Oorsprong (GVO's) add

  • Minder dan 50% stroom voor verbruik op het werk (bouwplaats) is groene stroom en/of Nederlandse GVO's.

  • Minstens 50% stroom voor verbruik op het werk (bouwplaats) is groene stroom en/of Nederlandse GVO's.

  • Minstens 75% stroom voor verbruik op het werk (bouwplaats) is groene stroom en/of Nederlandse GVO's.
 • Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit voor bouwplaats add

  • Tot 10% van de elektriciteit op de bouwplaats is van eigen hiernieuwbare opwekking (via eigen investering of PPA)
 • Energiebesparing bouwkeet add

  • Tenminste 5% van de gebruikte bouwketen voldoet aan de eisen van het bouwbesluit 2012 voor tijdelijke gebouwen.

  • Tenminste 20% van de gebruikte bouwketen voldoet aan de eisen van het bouwbesluit 2012 voor tijdelijke gebouwen

  • Alle gebruikte bouwketen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit 2012 voor tijdelijke gebouwen
 • Gebruik rijplaten of andere tijdelijke verharding om rolweerstand te verminderen add

  • Bij onverharde ondergrond van bouwterrein en aanvoer routes worden de transportroutes altijd voorzien van tijdelijke verharding
 • Levering van hernieuwbare brandstof op de bouwplaats add

  • [Leeg]

  • Bij projecten waar het bedrijf als hoofdaannemer brandstof op de bouwplaats verzorgt, zorgt het bedrijf ervoor dat minstens 10% van de totaal op de bouwplaatsen getankte brandstof aantoonbaar hernieuwbare brandstof is.

  • Bij projecten waar het bedrijf als hoofdaannemer brandstof op de bouwplaats verzorgt, zorgt het bedrijf ervoor dat meer dan 20% van de totaal op de bouwplaatsen getankte brandstof aantoonbaar hernieuwbare brandstof is.

“De Grond-, Weg- en Waterbouwsector is verantwoordelijk voor 1 à 2% van de Nederlandse CO2-emissies. De CO2-Prestatieladder heeft deze sector in beweging gebracht, terwijl het geen makkelijke sector is om in beweging te krijgen. De ladder heeft voor een interne drive gezorgd en er wordt effectief CO2 gereduceerd, zoals ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt.”

Kornelis Blok, Ecofys