Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

Ga nu aan de slag met CO2-reductie

Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

Ga nu aan de slag met CO2-reductie

Nieuws

21 duurzame innovaties op provinciale weg gaan CO2 te lijf

In opdracht van Provincie Zuid-Holland ontwikkelt bouwconcern BAM de provinciale weg N211, die met 21 duurzame innovaties klimaatverandering moet tegen gaan.

Schemabeheerders ontwikkelen nieuwe standaard

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (schemabeheerders) hebben een nieuwe standaard ontwikkeld. Deze nieuwe standaard zorgt ervoor dat de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd en de kwaliteit van werkwijze van schemabeheerders aantoonbaar wordt gemaakt. De zogeheten NTA 8813 is in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld door een NEN-commissie. In deze commissie zijn schemabeheerders, waaronder SKAO, ministeries, certificerende instellingen en certificaathouders vertegenwoordigd.

Bouwonderneming Stout pakt CO2 aan op de bouwplaats

In juni van dit jaar is Bouwonderneming Stout beloond met het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. De bouwonderneming streeft naar maximale CO2-reductie en begint bij de eigen bedrijfsvoering.

Met nieuwe belastingfaciliteit bedrijven kan Nederland klimaat verbeteren

Wij zijn gewend aan de regel dat de vervuiler betaalt. Via bijvoorbeeld tolheffing, accijnzen en koop van (dure) quota en (emissie)rechten wordt de rekening neergelegd bij degenen die het milieu het meest vervuilen. Op dit principe valt weinig aan te merken. Maar om duurzaamheid echt een stimulans te geven, kan beter gebruik gemaakt worden van een positieve dan een negatieve prikkel. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een belastingkorting voor groen gedrag, groene investeringen en groene bedrijfsmodellen. Ziehier het idee van De Groene Box.

Boomkwekerij als duurzame koploper met de CO2-Prestatieladder

Bomen nemen CO2 op. Voor Boomkwekerij M. van den Oever betekent het dat het bedrijf zelfs veel meer CO2 kan opvangen, dan het veroorzaakt met zijn activiteiten. Om koploper te blijven in duurzaamheid, moet er echter meer gebeuren op het gebied van CO2-reductie. Dat stellen Marwin Dekkers, algemeen directeur, en Joost van den Oever, KAM (Kwaliteit, Arbeid, Milieu)-manager bij M. van den Oever. SKAO ging met de boomkwekerij in gesprek over het aanscherpen van ambities voor duurzaamheid en CO2-reductie.

Duurzaamheid kan overal, als je maar wil

Vaak luidt het vooroordeel dat duurzaamheid alleen geld kost en geen geld oplevert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Patrick Buck, oud-directeur projecten bij ProRail en voorzitter van SKAO, het tegendeel zien. Dankzij systemen als de CO2-Prestatieladder wordt milieubewustzijn binnen de bedrijfsvoering gestimuleerd waardoor duurzaamheid geen kostenpost is, maar een business case.