CO2-Prestatieladder voor overheden

De CO2-Prestatieladder versnelt de energietransitie

Nederland maakt serieus werk van de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Het kabinet heeft in haar regeerakkoord stevige doelen voor CO2-reductie in 2030 opgenomen. In 2050 moet Nederland vervolgens kilmaatneutraal zijn. Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het behalen van deze doelen en het vormgeven van de energietransitie op een lokaal niveau. Daar kan de CO2-Prestatieladder bij helpen!

play_arrow

Video CO2 Prestatieladder voor Overheden

Wat kan de CO2-Prestatieladder voor uw overheidsorganisatie betekenen?

Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder helpt overheden bij het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen en het vormgeven van de energietransitie. Dit wordt mogelijk door de implementatie van een CO2-managementsysteem, het nemen van praktische maatregelen voor CO2-reductie, en door te werken aan duurzame innovaties en kennisdeling in alle sectoren waarin de overheid actief is.

Wat kan uw overheidsorganisatie met de CO2-Prestatieladder?

1. Verduurzamen van de overheidsorganisatie: Certificeren op de CO2-Prestatieladder

Een certificaat op de CO2-Prestatieladder betekent dat u structureel en ambitieus de CO2-uitstoot van uw overheidsorganisatie vermindert. De CO2-reductie vindt niet alleen plaats in de bedrijfsvoering, maar ook op projecten en in de keten. Daarnaast geeft u met een certificaat op de Ladder invulling aan uw voorbeeldrol als overheid in de transitie naar een klimaatneutraal Nederland.

2. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): Inkopen en aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

De Nederlandse overheid koopt per jaar voor ruim 73 miljard euro in. Met deze ‘power of procurement’ heeft de overheid een belangrijke invloed op het klimaat en de maatschappij. Om invulling te geven aan MVI, maken overheden steeds vaker gebruik van de CO2-Prestatieladder.

Download de brochure 'CO2-Prestatieladder voor overheden' voor meer informatie.

Andere overheden gingen u voor… 

De volgende overheidsorganisaties hebben zich laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Klik hieronder op een overheid en lees hun verhaal:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Ministerie vanEconomische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
Gemeente Alkmaar
Gemeente Altena
Gemeente Amersfoort
Gemeente Arnhem
Gemeente Barneveld
Gemeente Berkelland
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Den Helder
Gemeente Ede
Gemeente Ermelo

Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Haarlem
Gemeente Harderwijk
Gemeente Hilversum
Gemeente Renkum
Gemeente Soest
Gemeente Veenendaal
Gemeente Zaanstad
Waterschap Vallei en Veluwe
Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK)
Hoogheemraadschap van Delfland
Vervoerregio Amsterdam

Nog meer overheden, zoals de ministeries EZK en LNV, zijn bezig met hun certificering. En wist u dat ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een certificaat gaat behalen?