arrow_back

IenW wordt als eerste ministerie gecertificeerd op niveau 5

Op 4 maart ontvangt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens een feestelijk online event het certificaat voor het bereiken van niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, inclusief RWS, ILT, PBL en KNMI, behaalt hiermee als eerste ministerie het hoogste niveau van de Ladder.

Waarom de Ladder?

Het ministerie wil in 2030 energie- en klimaatneutraal zijn. Het wekt dan evenveel elektriciteit op als het verbruikt, volledig duurzaam. Hiermee draagt IenW met zijn bedrijfsvoering en uitvoering bij aan de doelen van het klimaatakkoord. IenW maakt gebruik van de CO₂-Prestatieladder, een meet-en monitoringssysteem, om het CO₂-verbruik inzichtelijk te maken en te sturen op het verminderen ervan. Daarnaast past het ministerie de CO₂-Prestatieladder toe als inkoopinstrument.

Ontwikkeling

Niveau 5 is het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Om daar te komen begon IenW In 2017 op niveau 3 van de Ladder; dit gaat over de eigen uitstoot, zoals gas, elektra en het eigen wagenpark. In 2018 is IenW doorgegroeid naar niveau 4. Bij niveaus 4 en 5 gaat het ook om de inkoop van het ministerie en de uitstoot in de keten.

Online event 4 maart: waarom deelnemen? 

Het ministerie organiseert op 4 maart een online event, waarin u meer te weten komt over hoe ministerie IenW de CO₂-Prestatieladder hanteert en tot welke reductie dat leidt (in de eigen bedrijfsvoering en via inkoop in de keten). U hoort over de stappen die het ministerie heeft gezet om de ontwikkeling van niveau 3 naar 4 en vervolgens naar 5 door te maken. Ook hoort u waar IenW nu staat t.o.v. haar doelen en wat de uitdagingen zijn op de weg daarnaartoe. Met dit event geeft IenW inzicht in de praktische toepassing van de Ladder voor CO₂-reductie in bedrijfsvoering en uitvoering: van ambitie naar resultaat.

Programma 

Prof. dr. Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI, laat zien waarom het belangrijk is dat we CO₂ reduceren vanuit klimaatperspectief. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven blikt terug op haar eigen ervaringen met het proces van verduurzaming en richt het vizier ook op het einddoel. Tijdens dit event worden tevens de resultaten van onze CO₂-maatregelen (de ‘Meterstand’) gepresenteerd. Tenslotte nemen andere overheden het estafettestokje van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven over. 

Mis het niet

U bent van harte welkom bij deze online sessie. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden kan via https://fmh.webinargeek.com/co2-prestatieladder. U ontvangt hierna een link om de sessie te volgen, waarna u de sessie aan uw agenda kunt toevoegen. Stuur deze uitnodiging vooral door aan collega’s voor wie dit onderwerp ook interessant is. 


Prev:
Next: