arrow_back

Dringend advies Unie van Waterschappen: alle waterschappen uiterlijk 2025 gecertificeerd op CO2-Prestatieladder

Vanuit de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen komt de oproep aan alle waterschappen en aan waterschappen gelieerde organisaties om ervoor te zorgen dat ze uiterlijk in 2025 gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen zien de CO2-Prestatieladder als een krachtig instrument voor verduurzaming van onze sector, inclusief onze eigen bedrijfsvoering. Daarom hebben we gezamenlijk besloten tot deze oproep.” Certificering voor de CO2-Prestatieladder is een instrument dat het eigen klimaat- en energiebeleid van de waterschappen ondersteunt.

Niet alleen aanbesteden, ook zelf certificeren

De waterschappen zetten de CO2-Prestatieladder al 10 jaar naar tevredenheid in als aanbestedingsinstrument. Hiermee jagen zij de markt aan en stimuleren zij bedrijven om te (blijven) sturen op CO2-reductie. Begin 2020 heeft het eerste waterschap ook zelf het certificaat op de CO2-Prestatieladder behaald, om daarmee structureel CO2-uitstoot in de eigen bedrijfsvoering te reduceren: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Inmiddels zijn ook Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Vallei en Veluwe gecertificeerd en zijn er nog meer waterschappen bezig om het certificaat te behalen. En nu komt daar het dringende advies voor alle waterschappen voor uiterlijk 2025 bij. Dat certificering op de CO2-Prestatieladder volgens de waterschappen meerwaarde heeft, werd eerder al geconcludeerd uit evaluerend onderzoek naar de ervaringen van de waterschappen met het certificeringstraject.

NETWERKBIJEENKOMST op 27 mei

Op 27 mei organiseert de Unie van Waterschappen van 13.00 tot 15.30 uur een netwerkbijeenkomst over certificeren op de CO2-Prestatieladder. Waterschappen die hier zelf mee bezig zijn delen hun ervaringen en brengen deelnemers op de hoogte van hun leerervaringen. Daarnaast wordt ingegaan op wat er nodig is om te certificeren op niveau 4/5. Maud Vastbinder van SKAO geeft hierover een korte uitleg en Peter van Riswijk van de Provincie Gelderland vertelt over het proces dat zij hebben doorlopen.

Deelnemen is mogelijk: aanmelden kan via mail bij Meinke Schouten via [email protected].


Prev:
Next: