arrow_back

Waarom overheden volop meedoen aan Communities of Practice

 

Met de deadline voor de klimaatdoelen van de overheid in zicht, zien we ook steeds meer overheden die het goede voorbeeld geven door zelf een certificaat op de CO2-Prestatieladder te behalen. Inmiddels is certificering voor sommige overheden zelfs niet meer geheel vrijblijvend: de waterschappen kregen twee jaar geleden al een dringend advies voor certificering en voor de ministeries is het zelfs een genomen besluit. Met zoveel gelijkgestemden op de weg is het logisch elkaar op te zoeken en van elkaars ervaringen te leren. De Communities of Practice (CoP) voor de CO2-Prestatieladder zijn dan ook actiever dan ooit. We spreken Ghislaine Duvalois, die vanuit SKAO de CoPs begeleidt.

Waarom een CoP?

Ghislaine: ‘Bij een Community of Practice komen overheden, zoals waterschappen of ministeries, samen om van elkaars ervaringen met de CO2-Prestatieladder te leren. Ze hebben vaak te maken met vergelijkbare situaties in bijvoorbeeld het certificeringsproces en dan is het heel waardevol dat mensen niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.’ Tijdens een CoP wordt eerst een theoretisch aspect besproken, en daarna volgt een praktijkverhaal. ‘Er is volop ruimte om vragen aan elkaar te stellen en je ziet dat mensen elkaar zelfs ook buiten de CoP weten te vinden om elkaar te helpen bij hun specifieke situatie. Het is zo ontzettend waardevol dat overheden elkaar weten te vinden en elkaar op deze manier op weg kunnen helpen als ze ergens tegenaan lopen,’ vertelt Ghislaine.

Wie zitten er in een CoP?

Ghislaine: ‘We hebben een CoP lopen voor waterschappen die voor het eerst een certificaat gaan behalen of die nog ondersteuning kunnen gebruiken bij het behouden ervan, én een aparte CoP voor waterschappen die al besluitvorming van het management hebben om door te groeien naar niveau 4 van de Ladder. De CoPs voor de waterschappen organiseer ik samen met Henkjan van Meer, van de Unie van Waterschappen.’ Henkjan is al jaren betrokken als organisator en ambassadeur: 'Met de CoPs helpen we de waterschappen de keuze te maken te certificeren of de volgende stap te maken en als ze bezig zijn te certificeren te helpen dit proces goed door te komen,' zegt hij.

Naast de waterschappen zijn ook de ministeries actief in een CoP. Ghislaine: ‘Tien keer per jaar komen we digitaal samen en bespreken we de onderwerpen die op dat moment relevant zijn voor de groep, bijvoorbeeld over data of de ketenanalyse. Dit jaar hebben we al vijf sessies gehad. Alle ministeries kunnen aansluiten en je ziet ook dat bijna elk ministerie vertegenwoordigd is, in elk geval de ministeries die nog geen certificaat hebben behaald.’ De CoP voor de ministeries organiseert SKAO samen met Hans Bloemendaal en Renée van Tuyll van Serooskerken van PIANOo.

Kun je nog meedoen met een lopende Community of Practice?

Ghislaine: 'Jazeker, dat kan. Bij CoPs voor de ministeries en de waterschappen niveau 3 kunnen mensen zo aanschuiven. Bij de waterschappen niveau 4 is ook plek, maar daarvoor willen we wel dat er al door het management is besloten om door te groeien naar niveau 4. Dan hebben we een gelijkwaardig vertrekpunt, wel zo fijn!’

>> Meedoen met de Community of Practice? Er is nog plek bij de eerstvolgende bijeenkomsten:

  • CoP Waterschappen niveau 3
    ma 18 september van 13:30-15:30 (online)
  • CoP Waterschappen niveau 4
    ma 11 september 09:30-11:30 (online)
  • CoP ministeries
    do 14 september (fysiek, details volgen nog)

>> Neem gerust contact met ons op om mee te doen of als u nog vragen heeft!