arrow_back

Nieuwe certificaathouder: Vijf vragen aan de Sociale Verzekeringsbank

 

De Sociale Verzekeringsbank, bekend als uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, voegt zich deze maand bij 1500 andere organisaties als nieuwe certificaathouder. De organisatie is gecertificeerd op niveau 4. We stelden vijf vragen aan duurzaamheidsadviseurs Gwen Bosma en Marieke de Vaan.

Wat maakt jullie een bijzondere certificaathouder?

Gwen trapt af: ‘we zijn bij de SVB al langer bezig met het verduurzamen van de organisatie, sinds 2008. Dankzij die historie was het ook dat we in één keer naar niveau 4 wilden.’

‘En we zijn een maatschappelijke organisatie. Daar hoort het klimaataspect bij. We hebben het vaak over bestaanszekerheid, maar als we het klimaataspect niet aanpakken, kom je ook met die bestaanszekerheid in de knel. Mensen hebben niets aan kinderbijslag, als straks het water tot hier staat.’ Ze geeft een denkbeeldige grens aan met haar hand, net onder haar gezicht.

Marieke: ‘Precies, het past ons als mensgerichte organisatie om ons in te zetten voor het klimaat. We hebben ons als organisatie verbonden aan drie SDG’s: geen armoede, ongelijkheid verminderen en klimaatactie.’


"Als we het klimaataspect niet aanpakken, kom je ook met bestaanszekerheid in de knel. Mensen hebben niets aan kinderbijslag, als straks het water tot hier staat." - Gwen Bosma, adviseur duurzaamheid bij SVB

Waarom kozen jullie voor de CO2-Prestatieladder?

Gwen: ‘Ik vind het vooral goed dat verduurzamen hiermee niet vrijblijvend blijft. We hebben nu echt een instrument in handen waarmee we verduurzaming goed geïmplementeerd krijgen. Hiervoor werden er ook wel maatregelen voorgesteld, maar om deze in de praktijk goed door te voeren en er keuzes op te durven maken, was lastiger. Nu zijn de reductiedoelen door het directieteam ondertekend en kunnen we er echt actie op nemen.’

Marieke vult aan: ‘toen we in het directieteam het voorstel presenteerden om de Ladder te gebruiken en had ik echt het idee: ze zien een stuur. De Ladder geeft grip. Verduurzaming binnen de organisatie is nu één geheel.’

Ze vervolgt: ‘de Ladder vraagt om heel specifiek te zijn, wat ons scherp maakt en nieuwe inzichten geeft. Hiervoor pakten we het iets losser aan, maar nu hebben we de grenzen van de organisatie specifiek gemaakt en de plan-do-check-act-cyclus strak ingeregeld.’

Nog een reden om te kiezen voor de Ladder volgens Gwen: ‘Het Rijk koos voor de Ladder als CO2-reductie-instrument en dus heeft de SVB zich daarbij aangesloten. Dat heeft als bijkomstig voordeel dat we samen met het Rijk kunnen leren: we zitten als SVB in de Community of Practice met ministeries. Samen optrekken geeft richting aan hoe je het traject aan kunt pakken.’


'We hebben nu echt een instrument in handen waarmee we verduurzaming goed geïmplementeerd krijgen.' - Gwen BosmaGwen Bosma en Marieke de Vaan, duurzaamheidsadviseurs bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Wat is voor de SVB de grootste bron van CO2-uitstoot en hoe gaan jullie dit reduceren?

Gwen: ‘Onze CO2-uitstoot bestaat voor twee derde uit elektriciteit. We zijn een IT-organisatie, en de basis van onze dienstverlening zit in de systemen die ervoor zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft.’ Marieke vult aan: ‘en om deze uitstoot te verminderen hebben we voor groene stroom uit Nederland gekozen. Maar we gaan ook inzetten op energievermindering: de apparatuur die er staat, zoals de dieselgeneratoren omdat het hier nooit stil mag vallen en de enorme batterijen met bijbehorende koeling - die vragen veel energie en dat kan wellicht zuiniger.’

Gwen: ‘als we dit gaan we uitvragen, dan zullen we letten op duurzaamheid. We willen ook aan de slag met de Ladder als aanbestedingsinstrument. Daarbij helpt het dat we nu zelf kunnen aantonen dat we een niveau 4-certificaat hebben.’

Marieke: ‘Een andere bron van uitstoot bij SVB zijn onze panden. Om deze steeds energiezuiniger te maken ligt er een meerjaren onderhoudsplan. We willen zoveel mogelijk bij natuurlijke onderhoudsmomenten aansluiten. Op papier lijkt het verstandig om alles te vervangen naar het meest energiezuinige alternatief, maar het kost ook CO2 om oude spullen te vervangen voor nieuwe. We vervangen dus pas wanneer de levensduur van onderdelen ophoudt en verwachten dat het plan in 2040 helemaal is uitgerold.’'De Ladder geeft grip. Verduurzaming binnen de organisatie is nu één geheel.’ - Marieke de Vaan

Wat is volgens jullie de grootste uitdaging voor een klimaatneutrale toekomst?

Gwen: ‘de claim van IT op energie wordt alleen maar groter. Dit zie je ook bij het gebruik van A.I. bijvoorbeeld. Die toenemende vraag betekent een toename van CO2-uitstoot. En als je dan gaat reduceren op basis van je huidige verbruik, is het structureel onvoldoende. Dit is volgens mij een grote opgave richting een klimaatneutrale toekomst.’

‘En verder is het ook een sociale uitdaging, het is denk ik zaak dat wij als groene trekkers onze organisaties betrokken houden en laten zien dat we het samen kunnen doen, zodat het niet wij-tegen-de-rest wordt.’

Welke organisatie moet volgens jullie een Laddercertificaat gaan halen?

Marieke: ‘alle organisaties met veel uitstoot kunnen goed met de Ladder aan de slag. Voor aanbieders die een aanbesteding willen winnen is er een prikkel vanuit de markt om een Laddercertificaat te halen en te behouden. Daar zijn wij als overheidsorganisaties bij gekomen, omdat er consensus is binnen het Rijk om de CO2-Prestatieladder te gebruiken. Maar er zijn ook nog heel veel grote bedrijven die helemaal niet in de aanbestedingsmarkt zitten terwijl ze wel enorm veel CO2 uitstoten. Neem een bedrijf in het dorp waar ik ben opgegroeid, een diepvriesverwerker met een grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Zulke grootverbruikers zouden een Laddercertificaat moeten gaan halen.’

 

De Sociale Verzekeringsbank is gecertificeerd op niveau 4. Zie hun pagina met publicaties hier.