arrow_back

1500e certificaat voor de CO2-Prestatieladder uitgereikt aan Fastned

 

Het 1500e certificaat voor de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is uitgereikt aan Europees snellaadbedrijf Fastned. Met de CO2-Prestatieladder reduceren organisaties hun CO2-uitstoot, binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

De uitreiking van het 1500e certificaat onderstreept het groeiend aantal organisaties dat zich inzet voor CO2-reductie en bevestigt de effectiviteit en relevantie van de CO2-Prestatieladder. Organisaties van verschillende omvang zijn inmiddels gecertificeerd, van MKB-bedrijven tot beursgenoteerde organisaties. De Ladder wordt gebruikt in een breed scala aan sectoren.

Concrete CO2-reductiemaatregelen

"We zijn verheugd om het 1500e certificaat uit te reiken aan Fastned en feliciteren hen met deze prestatie. Het bereiken van deze mijlpaal bewijst het succes van de CO2-Prestatieladder”, aldus Pascal Budding manager bij SKAO. “Dit benadrukt niet alleen de groeiende bewustwording van organisaties over de urgentie van klimaatverandering, maar ook hun inzet voor concrete acties om hun CO2-uitstoot te verminderen.” 

Gecertificeerde organisaties nemen meer CO2-reductiemaatregelen dan niet gecertificeerde organisaties, zoals het inkopen van groene stroom uit eigen land en het elektrificeren van het wagenpark. De implementatie van de Ladder leidt tot extra jaarlijkse CO2-reductie veroorzaakt door de eigen organisatie en door inkoop van verbruikte elektriciteit of warmte. De CO2-Prestatieladder geeft ook inzicht in de belangrijkste indirecte CO2-emissies van andere organisaties in de keten.

Fastned is koploper met CO2-Prestatieladder certificering

Emily Eckhous, Sustainability Manager bij Fastned: "Wij werken er iedere dag hard aan om automobilisten te helpen hun uitstoot te verminderen door over te gaan op elektrisch rijden. Alleen al in 2023 hebben we met onze snellaadstations meer dan 96.000 ton CO2 vermeden. Daarnaast vinden we het belangrijk om transparant te zijn over onze eigen CO2-emissiereductiedoelen en de stappen die we zetten om onze uitstoot te verminderen als organisatie. We willen de markt en andere organisaties in onze waardeketen uitdagen om hetzelfde te doen. Het feit dat we nu het eerste snellaadbedrijf in Europa zijn dat deze certificering heeft behaald, en tevens de 1500ste certificaathouder, voelt als een enorme bevestiging voor al het harde werk."

Fastned gebruikt de CO2-Prestatieladder om zijn CO2-voetafdruk te identificeren en te verkleinen. Het bedrijf heeft concrete doelstellingen en maatregelen opgesteld om de CO2-uitstoot ten opzichte van het aantal verkochte kWh te verminderen tegen 2025 en 2030. Deze acties omvatten het gebruik van minder CO2-intensieve materialen en bouwmethoden om de stations te bouwen. Het bedrijf levert al 100% groene energie uit hernieuwbare bronnen op zijn snellaadstations.

Van links naar rechts: Derek Groot (DCC), Pascal Budding (SKAO), Emily Eckhous (Fastned), Henry Dwars (DEKRA) en Hans de Jong (DCC).

Meer informatie over de doelstellingen en maatregelen van Fastned op het gebied van CO2-emissiereductie is te vinden op de website van het bedrijf. 

Prev:
Next: