arrow_back

Verduurzaming kantoren ligt fors achter op schema

Over anderhalf jaar (op 1 januari 2023) moeten kantoren verplicht energielabel C of beter hebben. Kantoren zonder minimaal een label C mogen dan niet meer gebruikt worden. Dit is afgesproken in het Energieakkoord van 2013 en ligt vast in het Bouwbesluit. De achterstanden op de weg hiernaartoe zijn enorm: mogelijk voldoen hier straks zo'n 1,5 miljoen werkplekken niet aan.

Überhaupt geen energielabel

Bijna 80% van de kantoren moet überhaupt nog een energielabel hebben. Dat zijn bijna 75.000 panden. In 2020 zijn zo’n 5.000 energielabels van kantoren afgegeven, dus het tempo moet flink omhoog. Prognoses van Taskforce label A* wijzen daarnaast uit dat nagenoeg 30 procent van de kantoren lager scoort dan een C-label. Het gaat om 27.000 panden en 18 miljoen m² kantoorruimte. De totale kosten van de gehele operatie om minimaal label C te halen liggen rond een half miljard euro. Vastgoedeigenaren met het verduurzamen van hun panden en gemeenten met het geven van voorlichting en het inrichten van processen als handhavende partij.

Grotere, nieuwe kantoren vaak label C of beter

Uit de analyses blijkt dat veelal de grotere panden een groen label hebben. Enerzijds heeft dit te maken met de leeftijd van deze panden (vaak gebouwd na 1992) en het feit dat deze ‘jonge’ panden relatief eenvoudig naar label C te brengen zijn. Ook bestaat het vermoeden dat eigenaren van deze panden – veelal institutionele beleggers – niet het risico willen lopen op een handhavingstraject of klachten van huurders.

30 - 50% kleinere, oudere kantoren in de gevarenzone

In tegenstelling tot de grotere, nieuwere panden hebben veel kleinere kantoren relatief veel labels (30 - 50%), slechter dan C. Dit nog los van de monumenten en de kantoren kleiner dan 100 m². Deze panden hebben geen labelverplichting. Het zijn vaak de panden in binnensteden en de randen daarvan, in bezit van particuliere beleggers, waar nog een inhaalslag te maken is.

Top 3 maatregelen kantoren

Voor het behalen en behouden van een certificaat op de CO2-Prestatieladder treffen organisaties regelmatig maatregelen die betrekking hebben op kantoren. De meest genomen maatregelen voor deze activiteit in 2020 zijn:

 • Inkoop groene stroom en/of Nederlandse Garantie Van Oorsprong (Kantoren) 
  • Niveau A: 571 organisaties
  • Niveau B: 435
 • Inkopen efficiënte hardware
  • Niveau A: 374
 • Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
  • Niveau A: 321
  • Niveau B: 89

Klik hier voor de gehele Rapportage van de Maatregellijst.

*Taskforce label A werkt met door RVO afgegeven energielabels en berekent deze voor utiliteitsgebouwen zonder een label. Hiervoor wordt informatie gebruikt van o.a. het Kadaster. D.m.v. een benchmark wordt een landelijk beeld van de energielabels van alle utiliteitsgebouwen gecreëerd. Zie voor meer informatie over de data en methoden de website.

Dit bericht verscheen eerder op Taskforce Label A.