arrow_back

CoP ministeries van start

Na succesvolle Communities of Practice (CoP) voor de waterschappen, komen nu ook ministeries samen in een CoP, die is opgericht door uitvoeringsorganisaties en kerndepartementen van het Rijk en PIANOo. Deelnemers leren van elkaar en krijgen inspiratie en concrete handvatten aangereikt waarmee zij aan de slag kunnen met de implementatie van de CO2-Prestatieladder in hun eigen organisatie binnen het Rijk. De CO2-Prestatieladder geeft concrete inzichten die gebruikt kunnen worden bij het behalen van CO2-reductiedoelstellingen en helpt te sturen op CO2-reductie in bedrijfsvoering, projecten en in de keten. De CoP is aanvullend en werkt versterkend ten opzichte van andere activiteiten, bedoeld om de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid te verduurzamen.

Achtergrond

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid. De Rijksoverheid heeft met allerlei partijen afspraken gemaakt over hun bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Steeds nadrukkelijker kijkt het Rijk ook naar zichzelf, naar de impact die zij kan maken door de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Er zijn diverse acties en instrumenten denkbaar om hier stappen in te zetten. Implementatie van de CO2-Prestatieladder is er daar één van.

Sommige onderdelen binnen het Rijk zijn al goed op weg met de implementatie en toepassing van de CO2-Prestatieladder. Zo heeft ministerie IenW reeds het hoogste niveau, niveau 5, behaald en zijn ministeries EZK en LNV ook bezig met certificering. Hier zit dus veel leerpotentieel voor andere departementen en uitvoeringsorganisaties. De beoogde CoP wil dit leerpotentieel ontsluiten, maar de keuze voor (of certificering volgens) de CO2-Prestatieladder is geen noodzakelijke uitkomst van deelname aan de CoP. Het doel is om deelnemers te inspireren en te ondersteunen bij de keuzes die ze moeten maken en de acties die ze moeten ondernemen, zodat ze daarna binnen hun eigen organisatie zelf stappen kunnen zetten. Ook als voor een ander(e) duurzaamheidsmanagementsysteem of aanpak wordt gekozen, kan veel worden geleerd van de ervaringen rondom de CO2-Prestatieladder.

Ook meedoen?

Tijdens een reeks van bijeenkomsten komt de Community of Practice Implementatie CO2-Prestatieladder maandelijks bij elkaar. Wilt u meer weten? Neem contact op met [email protected].