arrow_back

Rapport Maatregellijst 2016: Resultaten na één jaar Maatregellijst

2016 was het eerste jaar dat het gebruik van de Maatregellijst een verplicht onderdeel vormde van de CO2-Prestatieladder. De resultaten over dit jaar kunnen beschouwd worden als een nulmeting. Bekijk hier het Rapport Maatregellijst 2016: Resultaten na één jaar Maatregellijst. 

De Maatregellijst is een zelflerend systeem, dat meegroeit met de mate waarin bedrijven bepaalde maatregelen toepassen. In het rapport komen onder andere de top 10 en meest geïmplementeerde maatregelen per activiteit aan bod. Er ontstaat inzicht in welke maatregelen in het kader van de ladder worden genomen en waar groeipotentieel is. Tot slot volgen conclusies en aanbevelingen. Deze rapportage vormt de basis voor de komende jaren, waarin we kunnen inzoomen op trends en ontwikkelingen in de Maatregellijst.