arrow_back

Presentaties Innovatiebijeenkomst

Op 9 december 2016 organiseerde Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht een innovatiebijeenkomst voor gecertificeerde bedrijven en opdrachtgevers. Het thema van de Innovatiebijeenkomst is ‘Koplopers belonen: Naar meer onderscheidend vermogen op projecten’.

Tijdens de innovatiebijeenkomst hebben opdrachtgevers en bedrijven ideeën gepresenteerd die kunnen zorgen voor meer onderscheidend vermogen in aanbestedingen en die de betrokkenheid van opdrachtgevers en bedrijven bij CO2-reductie in projecten vergroot. Ook het versterken van de dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kwam aan bod.

U kunt hier per worskhop de presentatie downloaden:

Duurzaam beton, Stefan van Uffelen (MVO Nederland)

Biobrandstoffen, Cor Leguijt en Anouk van Grinsven (CE Delft)

Logistiek, Coen Faber (Pure Birds) en Cor Luijten (Gemeente Rotterdam)

Duurzame energie langs de infrastructuur, Marjolein van der Klauw en Ernst Menten (RWS). Presentatie volgt

Dialoog opdrachtnemer-opdrachtgever, Johan van Dalen (ProRail) en Gijs Termeer (SKAO)

CO2-reductie bij de ontwerpfase, Niels van Geenhuizen en Esther Heijink (Arcadis). Geen presentatie beschikbaar