arrow_back

Nieuwe en gezamenlijke lijst voor emissie berekenen CO2 voor bedrijven

Het Connektprogramma Lean and Green, de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (beheerder CO2-Prestatieladder) en stichting Stimular actualiseerden hun CO2-emissiefactorenlijst en hebben er ‚‚n lijst van gemaakt. Dankzij deze nieuwe lijst kunnen bedrijven en organisaties hun CO2-emissie berekenen voor alle facetten van hun bedrijfsvoering met eenduidige emissiegegevens. Hiermee geven de organisaties een voorzet voor een Nederlandse standaard lijst van emissiefactoren.

De drie partijen baseren de nieuwe lijst op onafhankelijke bronnen van o.a. (milieu-)onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, en sluit aan op internationale Europese standaarden. De lijst is relevant voor alle bedrijven die zicht willen krijgen op hun CO2-emissiecijfers. De komende jaren zal de lijst gezamenlijk worden geactualiseerd en uitgebreid, waarbij ook samenwerking gezocht wordt met andere organisaties en instanties.


De drie organisaties nodigen iedereen uit bij het initiatief aan te sluiten om tot een eenduidig te hanteren emissiefactoren lijst voor Nederland te komen. Een eenduidige lijst van factoren is van belang om de administratieve lasten bij bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt hiermee bevorderd dat vooral discussie gaat over de vraag hoe verlaging van de emissies kan worden gerealiseerd, hetgeen van cruciaal belang is voor een duurzame(re) bedrijfsvoering.


De nieuwe lijst is te vinden op www.emissieberekenen.nl. De cijfers worden gebruikt door Connekt in het Lean en Green programma, om de logistieke ketens te verduurzamen, door de SKAO in de CO2-Prestatieladder, waarmee de bouwsector bereikt wordt en door Stimular in de Milieubarometer, waarmee MKB bedrijven, ongeacht hun branche, hun CO2-footprint kunnen opstellen.


Voor de overzicht van emissiefactoren klikt u hier. Let op; Voor gebruik en toepassing van de emissiefactoren in de CO2-prestatieladder zie daarvoor het Handboek CO2-prestatieladder.

Zie ook www.milieubarometer.nl en www.duurzamelogistiek.nl.