arrow_back

Gemeenten moeten ook voldoen aan de EED energie-audit

De EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) energie-audit is door het Europees Parlement vastgesteld met als doel om in 2020 het Europese energieverbruik met 20 procent te verlagen. Grote ondernemingen, dat zijn ondernemingen met meer dan 250 werknemers in dienst of een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer én een balanstotaal van 43 miljoen of meer,  vallen onder de EED energie-auditplicht. Met een certificaat vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder, of een ander geschikt keurmerk, kunnen organisaties voldoen aan deze auditplicht. De plicht is echter niet alleen van toepassing op bedrijven. Sommige gemeenten moeten ook de EED energie-audit uitvoeren: dat zijn gemeenten die voor wat betreft hun economische activiteiten voldoen aan de criteria van een grote onderneming.

Invulling geven aan de EED energie-audit met de CO2-Prestatieladder

Naast het creëren van inzicht en bewustwording, zet de EED energie-auditplicht kracht bij de urgentie om concrete CO2-reductiemaatregelen te nemen. De energie-audit is namelijk niet alleen van toepassing op ondernemingen, maar ook op sommige gemeenten. Net als ondernemingen, voeren gemeenten economische activiteiten uit. Voorbeelden daarvan zijn het exploiteren van een zwembad, een sportveld, een vastgoedbedrijf of een grondbedrijf. De EED-richtlijn stelt daarom dat gemeenten die voldoen aan de definitie van een grote onderneming, verplicht zijn om de EED energie-audit uit te voeren. Ondernemingen, en daarmee ook gemeenten, met meer dan 250 FTE of zowel een omzet van meer dan 50 miljoen euro als een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro vallen onder de EED energie-auditplicht.

Om te achterhalen of een gemeente onder de EED energie-auditplicht valt, heeft de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een werkinstructie opgesteld met de voorwaarden. Daarnaast heeft de RVO een applicatie ontwikkeld, waarin is te zien welke organisaties invulling geven aan de EED energie-audit door gebruik te maken van duurzaamheidskeurmerken als de CO2-Prestatieladder.

Voordelen van de CO2-Prestatieladder

Door een certificaat te behalen op de CO2-Prestatieladder, kunnen gemeenten dus invulling geven aan de EED energie-audit. Daarnaast zijn overheden zich bewust van de voorbeeldfunctie die ze hebben om CO2 te reduceren en daarmee bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Steeds meer overheden laten zich daarom certificeren op de CO2-Prestatieladder: Zo hebben de gemeente Renkum, de gemeente Barneveld en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een certificaat op de CO2-Prestatieladder behaald. Daarnaast werken onder andere de Provincie Gelderland en meerdere gemeenten in het Gelders Energieakkoord (GEA) aan certificering op de Ladder.

Wilt u meer informatie over de voordelen van de CO2-Prestatieladder voor overheden? Download hier onze brochure of neem contact op via [email protected].

Meer informatie over de EED energie-audit vindt u hier.