Maatregellijst

Organisaties stellen voor de CO2-Prestatieladder ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen vast en definiëren reductiemaatregelen. Met behulp van de Maatregellijst kunnen organisaties zich vergelijken met sectorgenoten met vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Voor organisaties die beginnen met de CO2-Prestatieladder kan de lijst ook ideeën opleveren voor mogelijk te nemen maatregelen.

In de rapportage Resultaten Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2020 wordt het gebruik van de Maatregellijst weergegeven in cijfers.

play_arrow

Video Maatregellijst, hoe werkt het

Een korte introductie over de werking van de maatregellijst


Aantal Certificaathouders per activiteit (2018-2020)Maatregellijst