arrow_back

CO2-neutraal in 2030: Facilicom Group gaat ervoor en behaalt certificaat

Facilicom Group behaalde onlangs niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Het certificaat is voor de facilitair dienstverlener een belangrijke en logische stap in het behalen van een bredere ambitie: CO2-neutraliteit in 2030. Duurzaamheidsmanager Tim Platteel: “Door de Ladder hebben we onze CO2-impact beter in kaart kunnen brengen. Nu kunnen we die monitoren en natuurlijk reduceren.”

Facilicom Group is een Nederlands familiebedrijf met verschillende dochterondernemingen onder zijn hoede. Het concern, dat inmiddels ruim 18.000 medewerkers telt, is onder andere actief op het gebied van schoonmaak, beveiliging, catering, maatschappelijk werk en thuiszorg.

CO2-impact in kaart brengen

Het familiebedrijf sprak in 2017 de ambitie uit om volledig CO2-neutraal te zijn in 2030. Sindsdien wordt er hard gewerkt aan het behalen van die doelstelling. Certificering op de CO2-Prestatieladder was daarbij een logische keuze, al had dat wel wat voeten in de aarde. Toen Facilicom Solutions (een dochteronderneming van Facilicom Group) met de CO2-Prestatieladder aan de slag wilde, bleek het namelijk lastig om de organisational boundary te bepalen. Het bedrijf is immers een divisie van een groter, overkoepelend concern. “Daarom besloten we om heel Facilicom Group te laten certificeren”, zegt Platteel. “Dat was best een bijzondere keuze. Normaal gesproken worden certificeringen per divisie geregeld. Nu hebben we dat voor het eerst als volledige organisatie gedaan.”

Het gunningsvoordeel bij aanbestedingen speelde zeker een rol bij die keuze, vervolgt hij. Maar het was niet de hoofdreden. “We waren vooral op zoek naar een hulpmiddel om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen, te monitoren en te reduceren. Certificering op de CO2-Prestatieladder helpt daarbij. We hebben inmiddels een goed beeld van onze CO2-impact, waardoor het duidelijker is aan welke knoppen we kunnen/moeten draaien.”

Draagvlak bij de directie

Certificering als voltallig concern bleek niet altijd even gemakkelijk. Zo kostte het veel moeite om alle benodigde data te verzamelen. “Het is geen gecompliceerde data, maar omdat we een grote organisatie zijn, ligt die data wel verspreid. Jesper Kloeke, junior energie consultant, had daar een flinke kluif aan, maar het is gelukt”, aldus Platteel. “Daarnaast moet je best wel wat balletjes tegelijkertijd in de lucht houden. Je stelt doelstellingen op, zet verduurzamingsmaatregelen in gang, probeert de directie ondertussen te overtuigen van volgende maatregelen en neemt medewerkers mee in de plannen. Het is een combinatie van plannen en doen.”

Ondanks dat slaagde Facilicom Group er het afgelopen jaar in om meerdere duurzame stappen te zetten. “Dat heeft voor een groot deel te maken met draagvlak op directieniveau. Dat is ontzettend belangrijk.”

Zestig elektrische auto’s per jaar

Voor Facilicom Group bleek de meeste CO2-reductie te behalen op het gebied van mobiliteit. Ruim tachtig procent van de CO2-uitstoot van de facilitair dienstverlener is namelijk afkomstig van het wagenpark (bestaande uit ruim 2.000 voertuigen) en de reisbewegingen van personeel. Op dat gebied werden dan ook de meeste maatregelen getroffen.

Zo stelt het familiebedrijf NS Business Cards beschikbaar aan zijn medewerkers, wordt thuiswerken actief gestimuleerd en werden er bandenpompstations geplaatst bij de kantoren in Rotterdam en Schijndel. “Door de bandenspanning van onze auto’s op pijl te houden, realiseer je al snel een flinke brandstofbesparing.”

Daarnaast schaft het elk jaar ten minste zestig elektrische auto’s aan, al zal dat dit jaar op zeventig tot tachtig exemplaren uitkomen. Vanaf 2025 moet elke nieuw aangeschafte personenauto zelfs emissievrij zijn. Platteel: “Ik verwacht dat het vooral om elektrische auto’s zal gaan, maar wellicht zijn waterstofauto’s tegen die tijd ook een optie.”

“Het is vooral belangrijk dat we de komende jaren anders naar mobiliteit leren kijken”, zegt hij. “Dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat we veel minder auto’s zullen aanschaffen en andere vormen van vervoer bij onze medewerkers zullen stimuleren.”

Batterij ter grootte van een zeecontainer

Omdat een steeds groter deel van het wagenpark elektrisch zal zijn, zet Facilicom Group ook stappen op het gebied van de benodigde infrastructuur en energie. Zo werden en worden er extra laadpalen geplaatst op de verschillende kantoorlocaties en staat het plaatsen van zonnepanelen op de planning, op de daken van kantoren in Rotterdam en Schijndel. “Door de toename van elektrisch vervoer neemt onze (groene) elektriciteitsbehoefte natuurlijk ook toe”, verklaart Platteel. “Dan is het plaatsen van zonnepanelen een logische keuze.”

Om de groene stroom van die zonnepanelen zo optimaal mogelijk te benutten, overweegt Facilicom Group ook om in te zetten op energieopslag. “De offertes voor een batterij ter grootte van een zeecontainer liggen al klaar.”

Groene stroom inkopen

Ook het energieverbruik van kantoren vormt een belangrijk onderdeel (17 procent) van de CO2-impact van Facilicom Group. Het hoofdkantoor in Schiedam is, mede dankzij een wko-installatie, al bijna energieneutraal. Maar bij de andere kantoorlocaties is er nog veel winst te behalen, vertelt Platteel. Inkoop van groene stroom is dan ook een belangrijk speerpunt voor de aankomende jaren. “En bij de huur van nieuwe kantoorpanden stellen we energielabel A als harde eis.”

Een leerzaam jaar

Mede door bovenstaande maatregelen wist Facilicom Group zijn CO2-uitstoot in 2020 al flink te beperken. Die daalde namelijk met 17 procent, van 17.994 ton naar 14.954 ton. Maar 2020 was natuurlijk geen representatief jaar, benadrukt Platteel. Een groot deel van de behaalde reductie kwam door de coronacrisis en het dalende aantal reisbewegingen dat daarmee gepaard ging.

Maar 2020 was wél een leerzaam jaar: “Het positieve effect van thuiswerken en hybride werken werd heel duidelijk zichtbaar. De reductie in het aantal reisbewegingen was enorm en dat had een positief effect op de CO2-uitstoot. Maar onze productiviteit leed er niet onder. Dat heeft de discussie over thuiswerken en flexibel werken echt bespoedigd. Ons beleid op dat gebied is tegenwoordig een stuk progressiever.’

Niveau 4 of 5?

De aankomende jaren zal Facilicom Group zich vooral richten op het uitrollen van de genoemde plannen. ‘We hebben de trein in gang gezet. Nu is het zaak dat hij blijft rijden’, aldus Platteel. ‘Maar we onderzoeken ondertussen ook de mogelijkheden om voor niveau 4 of 5 op de CO2-Prestatieladder te gaan.’

‘We hopen steeds ambitieuzere stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid’, besluit hij. ‘We zijn bijvoorbeeld betrokken bij de Green Business Club Waterweg, een initiatief om bedrijventerreinen te vergroenen. Het is nog toekomstmuziek, maar daar worden al ambitieuze plannen gemaakt, zoals de bouw van een windmolen.”

Foto: Trigion is een dochteronderneming van Facilicom Group.