arrow_back

CO2-Prestatieladder onderdeel van Manifest Sustainable Procurement: impact maken door duurzaam inkopen

 

Bedrijven en semipublieke instanties die duurzaam willen inkopen kunnen nu het Manifest Sustainable Procurement ondertekenen. Het manifest is ontstaan om organisaties te verbinden tot een community die actief bijdraagt aan een duurzame inkoopketen: daar waar de grootste klimaatimpact zit. Het manifest helpt organisaties om tot een concreet actieplan te komen en reikt tools aan waarmee ze heel concreet aan de slag kunnen met duurzaam inkopen. SKAO ondersteunt het manifest, en de CO2-Prestatieladder is één van de tools voor duurzaam inkopen die wordt aanbevolen.

Doel van het manifest

Het Nederlandse bedrijfsleven geeft jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door duurzaam in te kopen kunnen bedrijven een enorme impact maken. Het doel van het Manifest is dan ook om bedrijven en semi-publieke instanties te stimuleren om duurzaam in te kopen en zo bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals.

Wie betaalt, bepaalt

Judith Maas, directeur SDG Nederland, legt uit waarom ondertekenen zo belangrijk is: “Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een enorme innovatiekracht om de SDG-agenda te bewerkstelligen: zowel door middel van de gecreëerde waarde, maar juíst ook door de ingekochte waarde. Ten slotte is zo’n 80% van de omzet van een bedrijf te danken aan diensten, producten en werken die al eerder in de keten impact hebben op de wereld.”

Wat levert het op?

Bedrijven die zich aansluiten bij het Manifest, worden onderdeel van een bredere beweging. Ondertekenaars inspireren elkaar met actieplannen, delen hun best practices en monitoren de behaalde prestaties. Ook krijgen ze tools aangereikt waarmee ze heel concreet aan de slag kunnen met duurzaam inkopen.

CO2-Prestatieladder en het Manifest

SKAO ondersteunt het Manifest als ondertekenaar, en de CO2-PrestatieLadder wordt genoemd als concrete tool om met CO2-reductie in de keten aan de slag te gaan. Organisaties kunnen enerzijds de Ladder inzetten in hun inkopen en aanbestedingen en zo de markt in beweging zetten, en anderzijds werken aan CO2-reductie en een duurzamere keten door ook zelf te certificeren

Het manifest is een initiatief vanuit SDG Nederland, de SDG12 Alliantiecoördinator en GSES. Daarnaast is er een groeiende groep aan ondersteunende partijen, waaronder City Deal Impact Ondernemen, MVO Nederland, UN Global Compact Netherlands, Nevi en SKAO.

Meer weten over het manifest of ondertekenen? Klik hier. Ondertekenen kan doorlopend.