arrow_back

Voor de vijfde keer op rij verlaging jaarbijdrage CO2-Prestatieladder

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft voor de vijfde keer op rij de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven verlaagd. De verlaging geldt voor tarieven van boven de €500,-.

De tarieven voor 2017 zijn met 5% ten opzichte van 2016 verlaagd. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2017. Bedrijven die voor het jaar 2017 reeds hun financiële verplichting hebben voldaan krijgen het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is vanaf de oprichting van de stichting substantieel toegenomen. Inmiddels zijn er meer dan 775 certificaten verstrekt.

De afname in de bijdrage is toe te schrijven aan de sterke groei in het aantal gecertificeerde bedrijven.