arrow_back

Van EED energie-audit naar CO2-Prestatieladder niveau 3

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) werd vastgesteld door het Europees Parlement met als doel om het energieverbruik in Europese landen met 20 procent te verminderen. De EED energie-audit is van toepassing op ondernemingen met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Wij hebben nu de vraag gesteld: Wat moet er gebeuren om een bedrijf dat voldoet aan de EED-regelgeving ook te laten voldoen aan CO2-Prestatieladder niveau 3?

Overlap

In grote lijnen is de overlap tussen de CO2-Prestatieladder en EED vooral in de twee invalshoeken Inzicht (A) en Reductie (B). De invalshoeken Transparantie (C) en Participatie (D) zijn komen niet voor bij de EED.

Een goedgekeurd EED-auditverslag zal in grote mate tegemoet komen aan de volgende door de CO2-Prestatieladder verlangde documenten:

 • Overzicht energiestromen en energiegebruikers
 • Energie-auditverslag
 • Emissie-inventaris met CO2-footprint

Aandachtspunten in deze documenten zijn wel dat de CO2-Prestatieladder veelvuldig verwijst naar ISO 14064-1 en paragrafen uit ISO 50001. Dit ten aanzien van de wijze van uitvoering als van wat er in een rapport moet komen te staan.

Extra inspanningen

Op de volgende gebieden zullen bedrijven die een goedgekeurde EED-audit hebben gedaan, vooral extra inspanningen moeten doen:

 1. Inrichten van een energiemanagementsysteem met speciale aandacht voor continue verbetering, de PDCA-stuurcyclus en beschrijvingen conform bepaalde ISO-voorschriften.
 2. Structurele communicatie omtrent het energie- en CO2-reductiebeleid, vastgelegd in een communicatieplan.
 3. Inventarisatie mogelijke (sector- of keten)initiatieven en een onderbouwde keuze voor actieve deelname aan minimaal één van die initiatieven.

Fundamentele verschillen tussen CO2PL en EED energie-audit

Over het algemeen is de opzet van de CO2-Prestatieladder meer omvattend dan de EED-auditeisen. Een paar belangrijke verschillen van de CO2-Prestatieladder ten opzichte van de EED hieronder op een rijtje:

 • De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem gericht op het borgen van die activiteiten (documentatie, procedures, communicatie, e.d.) in de organisatie die nodig zijn om een continue verbetering te realiseren. E.a. opbouwt volgens de plan-do-check-act cyclus (PDCA).
 • De CO2-Prestatieladder heeft betrekking op alle entiteiten en activiteiten van de organisatie die volgens een zogenaamde boundary assessment zijn vastgesteld.
 • Deelname aan de CO2-Prestatieladder is vrijwillig en wordt veelal, maar niet beperkt tot, toegepast door organisaties die gunningsvoordeel bij aanbestedingen willen behalen.
 • Het bedrijf dat zich wil certificeren voor een ladderniveau heeft te maken met één aanspreekpunt. De zogenaamde laddercertificerende instelling, de ladderCI.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je na een EED energie-audit door kan groeien naar CO2PL niveau 3?

Voor meer informatie zie:

 • Van EED energie-audit naar CO2-Prestatieladder niveau 3: advies per auditeis van de CO2PL. In dit document staat per eis van de CO2PL geadviseerd in hoeverre deze reeds voldoet. Om een certificaat op niveau 3 van de CO2PL te halen dient tevens voldaan te zijn aan eisen op onderliggende niveaus, dus niveau 1 tot en met 3. Al deze eisen staan in dit document beschreven met advies per eis.
 • Verschillen tussen de CO2-Prestatieladder en de EED energie-audit. Hierin staat weergegeven wat de fundamentele verschillen tussen de CO2-Prestatieladder en de EED energie-audit zijn. Ook worden de algemene eisen van de CO2-Prestatieladder hierin toegelicht.
 • Handboek 3.0, de norm voor de CO2-Prestatieladder waarin het hele systeem is beschreven en de auditchecklijsten met uitleg per eis.
 • Wil je weten welke bedrijven gecertificeerd zijn op de CO2PL? Bezoek dan onze Deelnemerspagina.

Disclaimer: Het advies op deze pagina is opgesteld door LuTz Consulting in opdracht van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. SKAO kan niet aansprakelijk gehouden worden voor (de gevolgen van) eventuele achterhaalde of onjuiste informatie op deze pagina.